اولین جاده خورشیدی جهان در فرانسه به بهره برداری رسید

فرانسه از اولین جاده خورشیدی جهان در روستای نرماندی به ارزش 5.1 میلیون دلار بهره برداری کرد.

فرانسه از اولین جاده خورشیدی جهان در روستای نرماندی به ارزش 5.1 میلیون دلار بهره برداری کرد

 جاده خورشیدی

گزارش های حاکی از این است که اولین جاده خورشیدی جهان، با 2880 پنل خورشیدی متصل به هم، انرژی قابل توجهی را ایجاد می کنند. برطبق محاسبات انجام شده، این جاده می تواندتا 280 مگاوات ساعت برق در سال تولید کند. اولین جاده خورشیدی جهان به مساحت 853 مترمربع می باشد. توان تولیدی برق جاده خورشیدی بستگی به وضعیت آب و هوایی دارد، اما به طور تقریبی 767 کیلووات در ساعت می باشد.

یکی از اتفاقات خوب اولین جاده خورشیدی برای کشور فرانسه این است که اگر فقط یک چهارم جاده های فرانسه خورشیدی شوند، فرانسه از لحاظ تامین انرژی مستقل خواهد بود.

و یکی از انتقادات واردشده به اولین جاده خورشیدی این است که در جاده های پر رفت و آمد، مشکل تامین تولید انرژی را دارند، ضریب تبدیل انرژی هم باتوجه به زاویه مسطح قرارگیری سلول های خورشیدی کاهش می‌ یابد.

سایت رسمی خرید بلیط هواپیما ارزان