یکی از مهم ترین و البته پیچیده ترین بخش های مدیریت یک سازمان، موضوع منابع انسانی آن می باشد. شرکت رسپینا نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های خدمات مسافرتی و و ارائه دهنده بلیط هواپیما در کشور، طی آخرین تغییرات درون سازمانی خود، اقدام به سیستمی نمودن فرآیند مدیریت و پایش منابع انسانی نموده که جزئیات آن در ادامه این گزارش بررسی شده است.

بررسی اتوماسیون آنلاین اداری رسپینا

اتوماسیون واریز حقوق از طریق پنل کاربری

بهاره حاجیان، مدیر منابع انسانی شرکت رسپینا در مورد فرآیند اتوماسیون اداری این شرکت عنوان کرد: «کلیه امور و فرآیند های مربوط به واریز حقوق کارکنان با ثبت درخواست از طریق پنل کاربری آن ها صورت می گیرد. بدین صورت که، کلیه پرسنل پس از عقد قرارداد رسمی، با ایجاد یک حساب کاربری در وب سایت رسپینا به نشانی respina24.ir می توانند درخواست دریافت حقوق خود را در ابتدای هر ماه ثبت نمایند.»

محاسبه جریمه و پاداش به صورت سیستمی

با توجه به تفاوت محاسبه پاداش و جریمه هر کدام از بخش های شرکت، کنترل این مورد نیز به صورت هوشمند و از طریق سامانه صورت خواهد گرفت. به عنوان مثال، در صورت تاخیر پاسخ دهی تماس های ورودی توسط کارکنان بخش پشتیبانی تماس (تیم کال سنتر)، گزارش آن به صورت سیستمی در پنل هر یک ثبت و در موجودی حساب (حقوق) منظور خواهد شد. در مواردی که هم کاربران سایت و یا مسافران، رضایت خود را از نحوه پاسخگویی ثبت نمایند، این مورد نیز به صورت پاداش در پایان هر ماه در پنل کارشناس مربوطه منظور خواهد شد.

برقراری ارتباطات درون سازمانی از طریق سیستم تیکتینگ

به منظور بهبود سیستم ارتباطی میان بخش ها و تیم های مختلف، هرگونه ارتباط از طریق پرسنل صرفا با ارسال درخواست تیکت از طریق پنل کاربری صورت می گیرد. در این سیستم، مدت زمان پاسخگویی افراد به تیکت نیز در نحوه محاسبه جریمه و پاداش به عنوان یک فاکتور تاثیرگذار ملاک قرار داده شده و در صورت مشاهده کوتاهی در پاسخ دهی، مراتب لازم از طریق سرپرست هر بخش انجام خواهد شد. هم چنین کلیه درخواست های کارکنان از قبیل مرخصی نیز از طریق ارسال تیکت به بخش مربوطه بررسی می گردد.

سیستم تیکتینگ رسپینا

کنترل هوشمند فعالیت های پرسنل

علاوه بر موارد نامبرده، امکان ثبت فعالیت های پرسنل از طریق پنل کاربری آن ها نیز در این سیستم برقرار شده است. بدین صورت، سرپرستان هر بخش می توانند اقدامات هر یک از اعضای تیم خود را از طریق گزارشات سیستم رصد و آنالیز نمایند. هر یک از کارکنان نیز می توانید در پنل خود، مواردی از جمله ساعت ورود و خروج و هم چنین مدت زمان باقی مانده تا پایان کار هر روز، لیست مرخصی ها، فعالیت های ثبت شده و ... را مشاهده نمایند.

منابع انسانی، مهم ترین و ارزشمند ترین دارایی رسپینا

بدون شک ارزشمند ترین دارایی هر سازمان، منابع انسانی آن می باشد. تیم رسپینا نیز پس از ده سال سابقه فعالیت در سطح کشور و رقابت در صنعت گردشگری داخلی و خارجی به این مهم دست یافته که موفقیت یک سازمان به منابع انسانی آن گره خورده است. امید است با بهبود ساختار سازمانی و فرآیند های مدیریت منابع انسانی شرکت، اقدامات موثری در راستای موفقیت و رشد مهارت های هر یک از اعضای خانواده رسپینا صورت گیرد.