با توجه به قانونی که در تاریخ 12 /4 /1400 به تایید شورای نگهبان رسید، تمامی هتل های 1 تا 3 ستاره، مهمانپذیرها و واحد های اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند. این مصوبه از تاریخ 1400/11/12 لازم الاجرا می باشد.معافیت مالیاتی هتل ها

با اجرای این قانون و با توجه به معافیت مالیاتی هتل ها، مسافران 9 درصد کمتر هزینه رزرو هتل را پرداخت خواهند کرد. این قانون مختص به هزینه ی اقامت در اتاق نمی شود و تمامی خدمات یک مرکز اقامتی مانند کافه، رستوران و.. را شامل می گردد. قیمت تمامی این خدمات در هتل های 3 ستاره از تاریخ مذکور با کاهش 9 درصدی رو به رو می شود. همچنین به گفته رئیس جامعه ی هتلداران، جلساتی با کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار خواهد شد تا این معافیت مالیاتی شامل هتل های 4 و 5 ستاره کشور نیز شود.