طبق آخرین تصمیمات بانک مرکزی ایران، افرادی که با خرید بلیط هواپیما خارجی قصد خروج از کشور را دارند، می توانند یورو با نرخ 11800 تومان دریافت کنند. شرح خبر را در ادامه با رسپینا24 دنبال کنید.

با توجه به نوسانات نرخ ارز که به شدت صنعت گردشگری را مورد تاثیر قرار داده است، برنامه و طرح های مختلفی در چند ماه اخیر برای ارز مسافرتی اعمال شد. بر اساس آخرین برنامه ی بانک مرکزی، هر یک از مسافران کشورهای خارجی، بعد از خرید بلیط هواپیما خارجی برای کشورهای همسایه و مشترک المنافع  و با ارائه ی گذرنامه، بلیط هواپیما و ویزای کشور مقصد، حداکثر تا 500 یورو و سایر کشورها تا 1000 یورو با نرخ 11 هزار و 800 تومان دریافت خواهند کرد.

طبق آخرین بخشنامه ی بانک مرکزی در خصوص پرداخت ارز مسافرتی به مسافران کشورهای خارجی، بانک های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان از محل ارزهای خریداری شده و سایر منابع خود، می توانند نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی اقدام کنند.

ارز مسافرتی