ضایعه ی جان باختن تعدادی از هموطنان غرب کشور، در حادثه زلزله اخیر، باعث اندوه و تاسف تمام مردم عزیز کشورمان، مخصوصا مردم کرمانشاه شد.

رسپینا24، این ضایعه ی دردناک را به تمام هموطنان عزیز و بازماندگان این حادثه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان، طلب رحمت برای رفتگان و صبر برای بازماندگان می نماید. 

زلزله کرمانشاهزلزله غرب ایرانتسلیت به بازماندگان زلزله کرمانشاهزلزله ایرانتصاویر زلزله غرب ایران