کلبه های شناور در گرگان

استان گلستان به واسطه ی طبیعت منحصر به فردی که دارد همواره مقصد گردشگرانی زیادی است که با تور گرگان از تهران، مشهد و سایر نقاط کشور به این استان سفر می کنند. یکی از جدیدترین فعالیت هایی که در راستای جذب گردشگر در این استان صورت پذیرفته، ایجاد کلبه های شناور بر روی آب در جوار جزیره آشوراده است.

ساخت این اقامتگاه ها کوچک با مصالحی انجام شده تا کمترین میزان خسارت به طبیعت وارد شود. به گفته ی یکی از لیدرهای تور گردشگری بندرترکمن، غارت و صید ماهیان در این منطقه به دلیل نبود شغل مناسب روندی افزایشی دارد و استفاده از بومیان محلی در جهت ایجاد چنین شغل هایی می تواند در کنار اشتغال زایی از آسیب های بیشتر به طبیعت این استان نیز جلوگیری کند.

کلبه های شناور در گرگان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان بعد از بازدید از این پروژه عنوان کرد: سرمایه گذاران خصوصی بالغ بر 3 میلیارد تومان جهت اجرای این طرح اختصاص داده اند و این موضوع می تواند فصل جدیدی را در گردشگری آبی ایجاد نماید. وی افزود: این طرح در حال اجرا در سواحل استان است و چنین ظرفیت هایی می تواند باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی شود.