پیش فروش بلیط هواپیما نوروزی

پیش فروش بلیط هواپیما برای عید 1401 نداریم

در همین راستا و در واکنش به شایعات مطرح شده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: هیچ گونه پیش فروش بلیت برای پروازهای داخلی و خارجی در سفرهای نوروزی امسال نداریم. وی افزود: تا کنون 168 مجوز پرواز داخلی برای شرکت های هواپیمایی داخلی در جهت سفرهای عید 1401 صادر گشته است. وی خاطر نشان کرد: در طی 2 سال گذشته و با توجه به اپیدمی کرونا در کشور، برای اینکه مردم به انجام سفر تشویق نشوند، حمل و نقل هوایی هیچ گونه پیش فروشی را انجام نداده است.

بلیط برای عید گران نمی شود

وی در خصوص افزایش قیمت بلیط هواپیما در عید 1401 نیز بیان نمود: هیچ افزایش قیمیت برای بلیط های امسال نداریم و دستور ویژه ای توسط وزیر راه و شهرسازی و مشاور وزیر راه در جهت رعیت سقف نرخی قیمت ها صادر شده است.

امسال در بخش حمل و نقل جاده از 10 اسفند و ای و در بخش حمل و نقل ریلی از 8 اسفند پیش فروش بلیط ها آغاز شده است.