تولد دهمین نوزاد دلفین پارک دلفین های کیش

از تولد بچه دلفین تا آموزش های حرفه ای

تیم 24 نفره شامل مربیان دلفین ها و تیم دامپزشکی، با کنترل دمای آب این پارک در بین 18 تا 22 درجه، موفق به انجام زایمان سومین فرزند "سالی" شدند. ممبینی در ادامه عنوان کرد نگهداری از دلفین مادر، از 6 ماه قبل از تولد نوزاد آغاز شده و تا 1 سال بعد از تولد نیز ادامه خواهد داشت. در لحظات اولیه تولد دلفین، مادر تلاش می کند با روی آب آوردن نوزاد خود، به بچه دلفین آموزش نفس گیری دهد. مدیر پارک دلفین های کیش تصریح کرد در این پارک انواع ماهی های مختلف و مولتی ویتامین های مورد نیاز دلفین همواره در اختیار دلفین ها قرار می گیرد.

فرزند سوم سالی افتخاری جهانی

پارک دلفین های کیش یکی از معدود مجموعه های آبی در دنیا است که با وجود مصنوعی بودن، فضای مطلوبی برای دلفین ها به وجود آورده و باعث دهمین زاد و ولد موفق این حیوان شده است. از طرفی، تولد این بچه دلفین در این بازه زمانی، مژده ای برای مسافران تور های نوروزی کیش نیز هست؛ چراکه با بازدید از مجموعه دلفیناریوم می توانند ضمن تماشای باغ پرندگان و سایر حیوانات آبی جزیره، از این نوزاد تازه به دنیا آمده و مادرش نیز بازدید کنند.