محرم
{{ctrl.notification}}
آخرین تور های بازدید شده مشاوره تور :02191012900phone

تور های تلفنی

کارشناس تور نام تور شرح تور مدت حداقل نرخ مشاهده
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
بزرگ star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، دروازه قرآن
صبحانه
1,640,000
تومان
phone
02191012900
هما star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان مشکین فام، جنب پارک آزادی
صبحانه
1,490,000
تومان
phone
02191012900
چمران star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، بلوار چمران
صبحانه
1,560,000
تومان
phone
02191012900
زندیه star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان هجرت، پشت ارگ کریم‌خان
صبحانه
1,640,000
تومان
phone
02191012900
پرسپولیس star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، حد فاصل چهارراه حافظ به میدان قائم(اطلسی)
صبحانه
1,410,000
تومان
phone
02191012900
پارس star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان کریم‌خان زند
صبحانه
1,490,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الیزه star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
صبحانه
1,660,000
تومان
phone
02191012900
پارک سعدی star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، چهارراه حافظیه، خیابان حافظ، مقابل باغ جهان نما
صبحانه
1,280,000
تومان
phone
02191012900
کریم خان star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان رودکی
صبحانه
1,500,000
تومان
phone
02191012900
آریوبرزن star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان رودکی
صبحانه
1,230,000
تومان
phone
02191012900
پارسه star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، پشت ارگ کریم‌خان، خیابان بیست و دو بهمن
صبحانه
1,550,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارگ star_ratestar_ratestar_rate
شیراز خیابان تختی روبروی مسجد توکل
صبحانه
1,160,000
تومان
phone
02191012900
پارسیان star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، خیابان رودکی
صبحانه
1,160,000
تومان
phone
02191012900
مجتمع جهانگردی star_ratestar_ratestar_rate
شیراز، کلبه سعدی، ابتدای بلوار ابونصر
صبحانه
1,050,000
تومان
phone
02191012900
اطلس star_ratestar_ratestar_rate
شیراز - میدان اطلسی - جنب بانک ملت
صبحانه
1,090,000
تومان
phone
02191012900
وکیل star_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، مابین چهار راه مشیر و چهار راه پیروزی، ابتدای کوچه 59
صبحانه
1,120,000
تومان
phone
02191012900
رودکی star_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان رودکی
صبحانه
1,090,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه اینترنت در هتل
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ساسان star_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، خیابان انوری
صبحانه
1,060,000
تومان
phone
02191012900
نصیرالملک star_ratestar_rate
شیراز، حرم شاهچراغ، چهارراه شاهزاده قاسم
صبحانه
1,080,000
تومان
phone
02191012900
حافظ star_ratestar_rate
شیراز، خیابان فردوسی، چهار راه پارکینگ، بعد از پارکینگ هجرت
صبحانه
1,090,000
تومان
phone
02191012900
شمس star_ratestar_rate
شیراز، دروازه اصفهان، ابتدای خیابان حافظ
صبحانه
1,220,000
تومان
phone
02191012900
آناهیتا star_ratestar_rate
شیراز، میدان ولیعصر
صبحانه
1,050,000
تومان
phone
02191012900
آریانا star_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، خیابان توحید
صبحانه
990,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه ا
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
بزرگ star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، دروازه قرآن
صبحانه
1,440,000
تومان
phone
02191012900
زندیه star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان هجرت، پشت ارگ کریم‌خان
صبحانه
1,650,000
تومان
phone
02191012900
هما star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان مشکین فام، جنب پارک آزادی
صبحانه
1,300,000
تومان
phone
02191012900
چمران star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، بلوار چمران
صبحانه
1,370,000
تومان
phone
02191012900
پرسپولیس star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، حد فاصل چهارراه حافظ به میدان قائم(اطلسی)
صبحانه
1,230,000
تومان
phone
02191012900
پارس star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان کریم‌خان زند
صبحانه
1,310,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الیزه star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
صبحانه
1,460,000
تومان
phone
02191012900
پارک سعدی star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، چهارراه حافظیه، خیابان حافظ، مقابل باغ جهان نما
صبحانه
1,080,000
تومان
phone
02191012900
کریم خان star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان رودکی
صبحانه
1,290,000
تومان
phone
02191012900
آریوبرزن star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان رودکی
صبحانه
1,030,000
تومان
phone
02191012900
پارسه star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، پشت ارگ کریم‌خان، خیابان بیست و دو بهمن
صبحانه
1,350,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارگ star_ratestar_ratestar_rate
شیراز خیابان تختی روبروی مسجد توکل
صبحانه
990,000
تومان
phone
02191012900
پارسیان star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، خیابان رودکی
صبحانه
990,000
تومان
phone
02191012900
مجتمع جهانگردی star_ratestar_ratestar_rate
شیراز، کلبه سعدی، ابتدای بلوار ابونصر
صبحانه
860,000
تومان
phone
02191012900
اطلس star_ratestar_ratestar_rate
شیراز - میدان اطلسی - جنب بانک ملت
صبحانه
910,000
تومان
phone
02191012900
وکیل star_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، مابین چهار راه مشیر و چهار راه پیروزی، ابتدای کوچه 59
صبحانه
930,000
تومان
phone
02191012900
رودکی star_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان رودکی
صبحانه
920,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه اینترنت در هتل
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ساسان star_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، خیابان انوری
صبحانه
870,000
تومان
phone
02191012900
نصیرالملک star_ratestar_rate
شیراز، حرم شاهچراغ، چهارراه شاهزاده قاسم
صبحانه
890,000
تومان
phone
02191012900
حافظ star_ratestar_rate
شیراز، خیابان فردوسی، چهار راه پارکینگ، بعد از پارکینگ هجرت
صبحانه
890,000
تومان
phone
02191012900
شمس star_ratestar_rate
شیراز، دروازه اصفهان، ابتدای خیابان حافظ
صبحانه
1,030,000
تومان
phone
02191012900
آناهیتا star_ratestar_rate
شیراز، میدان ولیعصر
صبحانه
840,000
تومان
phone
02191012900
آریانا star_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، خیابان توحید
صبحانه
790,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
بزرگ star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، دروازه قرآن
صبحانه
1,460,000
تومان
phone
02191012900
زندیه star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان هجرت، پشت ارگ کریم‌خان
صبحانه
1,480,000
تومان
phone
02191012900
هما star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان مشکین فام، جنب پارک آزادی
صبحانه
1,290,000
تومان
phone
02191012900
چمران star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، بلوار چمران
صبحانه
1,380,000
تومان
phone
02191012900
پرسپولیس star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، حد فاصل چهارراه حافظ به میدان قائم(اطلسی)
صبحانه
1,230,000
تومان
phone
02191012900
پارس star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان کریم‌خان زند
صبحانه
1,330,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الیزه star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
صبحانه
1,480,000
تومان
phone
02191012900
پارک سعدی star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، چهارراه حافظیه، خیابان حافظ، مقابل باغ جهان نما
صبحانه
1,090,000
تومان
phone
02191012900
کریم خان star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان رودکی
صبحانه
1,330,000
تومان
phone
02191012900
آریوبرزن star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان رودکی
صبحانه
1,060,000
تومان
phone
02191012900
پارسه star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، پشت ارگ کریم‌خان، خیابان بیست و دو بهمن
صبحانه
1,380,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارگ star_ratestar_ratestar_rate
شیراز خیابان تختی روبروی مسجد توکل
صبحانه
990,000
تومان
phone
02191012900
پارسیان star_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، خیابان رودکی
صبحانه
999,000
تومان
phone
02191012900
مجتمع جهانگردی star_ratestar_ratestar_rate
شیراز، کلبه سعدی، ابتدای بلوار ابونصر
صبحانه
890,000
تومان
phone
02191012900
اطلس star_ratestar_ratestar_rate
شیراز - میدان اطلسی - جنب بانک ملت
صبحانه
970,000
تومان
phone
02191012900
وکیل star_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، مابین چهار راه مشیر و چهار راه پیروزی، ابتدای کوچه 59
صبحانه
990,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ساسان star_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، خیابان انوری
صبحانه
870,000
تومان
phone
02191012900
نصیرالملک star_ratestar_rate
شیراز، حرم شاهچراغ، چهارراه شاهزاده قاسم
صبحانه
910,000
تومان
phone
02191012900
حافظ star_ratestar_rate
شیراز، خیابان فردوسی، چهار راه پارکینگ، بعد از پارکینگ هجرت
صبحانه
890,000
تومان
phone
02191012900
شمس star_ratestar_rate
شیراز، دروازه اصفهان، ابتدای خیابان حافظ
صبحانه
1,060,000
تومان
phone
02191012900
آناهیتا star_ratestar_rate
شیراز، میدان ولیعصر
بدون خدمات
850,000
تومان
phone
02191012900
آریانا star_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، خیابان توحید
صبحانه
830,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
بزرگ star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، دروازه قرآن
صبحانه
1,370,000
تومان
phone
02191012900
زندیه star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان هجرت، پشت ارگ کریم‌خان
صبحانه
1,380,000
تومان
phone
02191012900
هما star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان مشکین فام، جنب پارک آزادی
صبحانه
1,220,000
تومان
phone
02191012900
چمران star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، بلوار چمران
صبحانه
1,230,000
تومان
phone
02191012900
پرسپولیس star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، حد فاصل چهارراه حافظ به میدان قائم(اطلسی)
صبحانه
1,140,000
تومان
phone
02191012900
پارس star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان کریم‌خان زند
صبحانه
1,250,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الیزه star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
صبحانه
1,410,000
تومان
phone
02191012900
پارسه star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، پشت ارگ کریم‌خان، خیابان بیست و دو بهمن
صبحانه
1,220,000
تومان
phone
02191012900
پارک سعدی star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، چهارراه حافظیه، خیابان حافظ، مقابل باغ جهان نما
صبحانه
990,000
تومان
phone
02191012900
کریم خان star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان رودکی
صبحانه
1,240,000
تومان
phone
02191012900
آریوبرزن star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان رودکی
صبحانه
970,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارگ star_ratestar_ratestar_rate
شیراز خیابان تختی روبروی مسجد توکل
صبحانه
920,000
تومان
phone
02191012900
پارسیان star_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، خیابان رودکی
صبحانه
920,000
تومان
phone
02191012900
مجتمع جهانگردی star_ratestar_ratestar_rate
شیراز، کلبه سعدی، ابتدای بلوار ابونصر
صبحانه
790,000
تومان
phone
02191012900
اطلس star_ratestar_ratestar_rate
شیراز - میدان اطلسی - جنب بانک ملت
صبحانه
860,000
تومان
phone
02191012900
وکیل star_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، مابین چهار راه مشیر و چهار راه پیروزی، ابتدای کوچه 59
صبحانه
870,000
تومان
phone
02191012900
رودکی star_ratestar_ratestar_rate
شیراز، خیابان رودکی
صبحانه
850,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ساسان star_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، خیابان انوری
صبحانه
790,000
تومان
phone
02191012900
نصیرالملک star_ratestar_rate
شیراز، حرم شاهچراغ، چهارراه شاهزاده قاسم
صبحانه
810,000
تومان
phone
02191012900
حافظ star_ratestar_rate
شیراز، خیابان فردوسی، چهار راه پارکینگ، بعد از پارکینگ هجرت
صبحانه
820,000
تومان
phone
02191012900
شمس star_ratestar_rate
شیراز، دروازه اصفهان، ابتدای خیابان حافظ
صبحانه
980,000
تومان
phone
02191012900
آناهیتا star_ratestar_rate
شیراز، میدان ولیعصر
صبحانه
790,000
تومان
phone
02191012900
آریانا star_ratestar_rate
شیراز، خیابان زند، خیابان توحید
صبحانه
740,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بیمه مسافرتی اقامت در هتل همراه با صبحانه
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین

تور شیراز برای خیلی ها یک تصمیم جدی برای شروع یک سفر هیجان انگیز و پرخاطره است که اگر این سفر را در فصل بهار انجام دهید شرایطی را فراهم می کند تا چهره ی غرق گل و شکوه ی شیراز را ببینید. البته شیراز در تمام فصول سال زیباست، اما بدون شک بهار زیبایی منحصر به فرد خودش را دارد. برای سفر با خرید بلیط هواپیما در ادامه با شما همسفر خواهیم بود تا نکات مهم در خرید تور را در اختیارتان قرار دهیم. با رسپینا24 همراه باشید.

خرید تور شیراز

سفر به شیراز با رعایت پروتکل های بهداشتی

برای سفر به شهر شیراز در این روزها باید از تورها و امکاناتی استفاده نمایید که تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت می نمایند. در این سفر شما با اجرای ملزومات بهداشتی می توانید با استرس کمتری سفر خود را انجام دهید. در این سفر انتخاب هتل و تور که با شرایط مناسبی ارائه می شود مورد اعتماد مسافران است. با رعایت تمام این موارد می توانید سفر خوبی را برای خود و عزیزانتان به ارمغان بیاورید.

 شیراز؛ مهد علم و هنر

اینکه شیراز را شهر شعر و هنر بنامیم یا شهر پادشاهان ایران زمین، با شما است. هر آنچه که ایرانیان به آن افتخار می کنند و به جهان فخر می فروشند در شیراز نهفته است. شهری با این طبیعت زیبا، جاده های زیبایی هم برای سفر کردن دارد. خرید تور شیراز در نوروز و تعطیلات کمی با بقیه ی روزهای سال فرق دارد و باید حساسیت های بیشتری را در خریدتان داشته باشید. با توجه به اینکه در تعطیلات مختلف مخصوصا نوروز، شیراز مقصد سفر بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است، در نتیجه هتل و هتل آپارتمان ها خیلی زود پر می شوند. به همین خاطر باید خیلی زود نسبت به خرید اقدام کنید تا گزینه های بهتری برای انتخاب پیش رو داشته باشید.

خرید آنلاین تور شیراز

باید ها و نباید ها در خرید تور شیراز

 تور شیراز یا هر تور دیگری، نیاز دارد تا در زمان خریدتان دقت کافی داشته باشید. زیرا هر اندازه به ایام تعطیل نزدیک تر باشید، به همان اندازه نرخ رزروهتل هم افزوده می شود و در نتیجه بر روی نرخ خرید تور تاثیر بسیار زیادی خواهند داشت. انتخاب خرید اینترنتی تور در زمان مناسب و از سایت های معتبر، از مهم ترین نکاتی است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید و از آن غافل نشوید. البته خرید تور لحظه آخری خیلی سخت در روزهای نزدیک به ایام تعطیل به چشم میخورند، اما میزان کاهش هزینه ی خرید این نوع تور به اندازه ایست که کوچکترین احتمال رخ دادن این شرایط را نباید نادیده گرفت. در نتیجه در جستجوهای تان دقت داشته باشد و فرصت ها را از دست ندهید.

قیمت تور شیراز

هزینه ی این تور مسافرتی از عوامل مختلفی تاثیر پذیر است که دراین مطلب به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

تعداد روزهای سفر

هرچه تعداد روز های اقامت و سفر شما در شیراز بیشتر باشد طبیعتا هزینه ی بیشتری هم باید بپردازید. پیشنهاد میشود اگر قصد سفری ارزان به شیراز را دارید تور هایی را انتخاب کنید که از تعداد روز کم تری برخوردار هستند.

تاریخ سفر

در ایام تعطیلات به خصوص ایام نوروز شیراز یکی از شلوغ ترین شهر های توروستی ایران است و تقریبا ظرفیت تمام هتل ها و هتل اپارتمان های آن تکمیل میگردد. در نتیجه در این روز ها نرخ خرید بلیط قطار، اتوبوس، هواپیما و ... نیز افزایش پیدا می کند که همه ی این موارد در نهایت منجر به افزایش هزینه ی خرید تور شیراز می شوند. به همین دلیل اگر در فکر سفری ارزان به شیراز هستید بهتر است زمان سفر خود را به روز هایی که متقاضیان سفر به شیراز کمتر هستند تغییر دهید.

هتل

با خرید اینترنتی قدرت انتخاب بالایی در رزرو هتل های شیراز  و هتل آپارتمان ها با امکانات متفاوت را خواهید داشت. از انجایی که قیمت هتل هایی که ستاره ی بیشتری دارند به دلیل ارائه ی امکانات بهتر بیشتر از هتل هایی با ستاره های کمتر است، پیشنهاد میکنیم اگر به دنبال سفری ارزان و کم هزینه هستید با کمتر کردن تعداد ستاره ها، قیمت  هتل و قیمت تور انتخابی را نیز کاهش دهید.

تور ارزان قیمت شیراز

راهنمای سفر به شیراز

 تور شیراز در هر زمانی از سال نیاز دارد تا شهر را به خوبی بشناسید و بتوانید با برنامه ای مناسب، برای لحظه به لحظه ی سفر بهترین ها را انتخاب کنید.

بازدید از جاذبه های گردشگری

شیراز را نه تنها تمام ایرانی ها بلکه اکثر مردم خارج از مرزهای کشورمان به خوبی می شناسند و هنر، تاریخ و زیبایی در معماری آن زبان زد خاص و عام است. جاذبه های گردشگری شیراز که به شدت مورد توجه قرار می گیرند عبارت اند از: آرامگاه سعدی و حافظ، باغ دلگشا، ارگ کریم خان، مسجد عتیق شیراز، حمام وکیل، مسجد وکیل، دروازه قرآن، مسجد نصیرالملک، باغ ارم شیراز و باغ نارنجستان

در سفر به شیراز، هیچ چیزی مثل قدم زدن در باغ ارم و لذت بردن از بعدازظهرهای سفر نمی تواند حالتان را خوب کند. این باغ با تنوع بالا در گل های زیبا و بی نظیر و درختان سرو سر به فلک کشیده، خودش یک دلیل کافی برای شروع این سفر است.

خرید آنلاین تور شیراز

خرید بهترین سوغاتی ها در سفر به شیراز

در تور شیراز خرید سوغات و صنایع دستی جزو لاینفک این سفر به شمار می آید و میتوان گفت تمام افرادی که به این شهر سفر می کنند، زمانی را به خرید سوغات و صنایع دستی شیراز اختصاص میدهند. از معروف ترین شیرینی و خوراکی هایی که در لیست سوغات شیراز قرار گرفته اند، میتوان به یوخه، مسقطی، فالوده شیرازی و عرقیات متنوع آن اشاره کرد. در کنار خوراکی های شیراز، صنایع دستی مانند خاتم کاری، منبت کاری و قالیچه و گلیم را نمی توان از دست داد.

قیمت تور شیراز

مراکز خرید در تور شیراز

 تور شیراز این فرصت را در اختیارتان قرار می  دهد تا در بازارهای سنتی و قدیمی قدم بزنید و بعد از عبور از دالان های پیچیده ی این بازارها به مراکز خرید لوکس و مدرن برسید. از معروف ترین مراکز خرید و بازارهای قدیمی که جایگاهشان باید در شیرازمحفوظ بماند، بازار وکیل شیراز، سرای مشیر، بازار حاجی، مرکز تجاری ستاره فارس، مرکز خرید خلیج فارس، مرکز خرید زیتون، مرکز خرید هامون و آفتاب به چشم میخورد.

خرید ارزان قیمت تور شیراز

 تور شیراز رسپینا24

 سایت رسمی  رسپینا24 میتواند یکی از بهترین گزینه ها برای خرید تور شیراز می باشد. تنها کافیست وارد منوی تور از کادر بالای این صفحه شوید و بعد از ورود اطلاعات مورد نیاز، در نهایت تور مورد نطر خود را با جستجو و مقایسه ی خریداری کنید. همچنین با نصب اپلیکیشن رسپینا24 می توانید به صورت کاملا آسان و اینترنتی برای خرید تور شیراز اقدام نمایید.

این سامانه با پاسخگویی 24 ساعته برای مشکلاتی که در هنگام خرید بلیط اتوبوس، قطار، هواپیما و ... نیز برای همراهان همیشگی خود به وجود می آید نیز پاسخگو می باشد. لازم به ذکر است برای استرداد آنلاین نیز شما می توانید به رسپینا24 مراجعه نمایید.

فرم نظر سنجی

لیست نظرات
expand_less
1 از 5
امیر محمد سادات شرفی (رزرو کننده این شهر)
98/12/14
arrow_back خوب
1 از 5
مریم (رزرو کننده این شهر)
98/11/20
arrow_back تست

فرم نظر سنجی

امتیاز شما به این شهر: :

مراکز خریدی که در سفر به شیراز می توان از آن برای خرید سوغاتی و ... بهره مند شد کدام است؟

از معروف ترین مراکز خرید و بازارهای قدیمی که جایگاهشان باید در شیرازمحفوظ بماند، بازار وکیل شیراز، سرای مشیر، بازار حاجی، مرکز تجاری ستاره فارس، مرکز خرید خلیج فارس، مرکز خرید زیتون، مرکز خرید هامون و آفتاب به چشم میخورد.

در سفر به شیراز می توان از کدام جاذبه های دیدنی در این شهر بازدید نمود؟

آرامگاه سعدی و حافظ، باغ دلگشا، ارگ کریم خان، مسجد عتیق شیراز، حمام وکیل، مسجد وکیل، دروازه قرآن، مسجد نصیرالملک، باغ ارم شیراز و باغ نارنجستان

برای سفر به شیراز چه عواملی در هزینه های این تور تاثیر می گذارد؟

تعداد روزهای سفر، تاریخ سفر، هتل و اتاق انتخابی همه می تواند در افزایش قیمت هزینه های تور شما موثر باشد. پس در هنگام سفر به تمام این موارد توجه کنید.

بهترین زمان سفر به شیراز چه وقت است؟

شیراز در تمام فصل های سال زیبایی های خاص خود را دارد اما در اردیبهشت ماه این زیبایی به حداکثر خود می رسد و مسافران زیادی را به خود جذب می نماید.