• بلیط هواپیما

 • بلیط قطار

 • بلیط اتوبوس

 • رزرو هتل

 • رزرو آنلاین تور

 • بیمه مسافرتی

 • پیگیری

 • وبلاگ

 • تور مشهد هتل الماس 2

expand_more
{{ctrl.notification}}

تور های تلفنی

کارشناس تور نام تور شرح تور مدت حداقل نرخ مشاهده
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
1,380,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
3,050,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید اتوبوس رفت و برگشت vip
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست . نرخ ها با پایین ترین کلاس نرخی قطار یا اتوبوس میباشد
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
1,380,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست . نرخ ها با پایین ترین کلاس نرخی قطار میباشد
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,800,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
اتوبوس
برگشت :
اتوبوس
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
3,440,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
1,500,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
1,440,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
1,500,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
4,000,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
1,360,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
اتوبوس
برگشت :
اتوبوس
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,000,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
3,200,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
1,500,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست . رفت و برگشت با قطار
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
1,620,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
اتوبوس
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست . رفت با قطار -برگشت با اتوبوس vip
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,050,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
اتوبوس
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست . رفت با پرواز -برگشت با اتوبوس vip
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,060,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
قطار
خدمات :صبحانه +اینترنت در هتل نرخ ها با پایین ترین کلاس نرخی پرواز یا قطار میباشد -جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد تور ترکیبی رفت با هواپیما برگشت با قطار 5ستاره فدک
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
1,500,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
بلیط رفت و برگشت - اقامت در هتل با صبحانه واستقبال فرودگاهی -نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
نرخ ها با پایین ترین کلاس نرخی میباشد -جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,560,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه ، نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,430,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه ، نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,250,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه ، نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,980,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,660,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,250,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,320,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,030,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,570,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,360,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
3,100,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,770,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,820,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,300,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,440,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,640,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,460,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
2,220,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
الماس 2 star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
صبحانه
1,800,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه. نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
قیمت تور با پایین ترین کلاس پروازی محسابه گردیده است جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید

تور مشهد هتل الماس 2، اقامتی بی نظیر را در جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) برای مسافران به ارمغان می آورد. این هتل مجلل و لوکس که در اواخر سال 1395 افتتاح شده است، در 25 طبقه و 218 اتاق، امکانات اقامتی ویژه ای را ارائه می دهد. تنوع امکانات در کنار کادر مجرب و پرسنل آموزش دیده سبب شده تا این هتل مورد انتخاب بسیاری از مسافران که خواستار تهیه ی تور مشهد از شرکت رسپینا هستند قرار گیرد. در ادامه با رسپینا همراه باشید تا با امکانات و نحوه رزرو ارزان قیمت هتل الماس 2 بیش تر آشنا شوید.

تور مشهد هتل الماس 2 رسپینا

چرا تور مشهد هتل الماس 2؟

تنوع اقامتگاه های مشهد، دایره انتخاب گسترده ای را برای مسافران فراهم نموده است. در میان این اقامتگاه ها، بعضی از هتل های لوکس، خدمات بی نظیری را با استانداردهای تایید شده بین المللی ارائه می دهند. هتل مجلل الماس 2 نیز  با وجود امکانات گسترده نسبت به سایر همکاران خود، تاکنون پرونده موفقی را در جذب مسافر و همچنین جلب رضایت وی داشته است. از طرف دیگر قرار گرفتن این هتل در نزدیک ترین فاصله تا حرم مطهر، سبب شده تا این مسیر در کم تر از 10 دقیقه با پیاده روی پیموده شود و کار مسافر برای زیارت آسان تر گردد.

راهنمای رزرو ارزان قیمت تور هتل الماس۲ مشهد

با اینکه اقامت در هتل های مجلل و پنج ستاره ای هم چون الماس 2، هزینه های سفر را تا حد زیادی افزایش می دهد، اما اطلاع از فاکتورهای اثرگذار بر قیمت، مخارج را متعادل تر خواهد کرد. این فاکتورها به ترتیب اهمیت عبارتند از:

انتخاب زمان سفر مناسب

با توجه به تاثیرپذیری قیمت تورهای زیارتی مشهد نسبت به زمان، لذا قبل از سفر می بایست حتما نگاهی به تقویم داشته باشید. تاریخ های مناسبتی و تعطیلات با توجه به افزایش حضور زائران به مراتب هزینه های بالاتری برای سفر به مشهد در پی خواهند داشت. در این خصوص توصیه می کنیم زمان برگزاری مراسمات و مناسبات مذهبی و یا تعطیلات نوروز را برای رزرو تور هتل الماس ۲ مشهد انتخاب نکنید.

انتخاب اتاق های ارزان قیمت تر

از موضوعات مهمی دیگری که در رزرو تور می بایست به آن توجه داشته باشید، نوع اتاق انتخابی هتل است. هتل مجلل الماس 2، اتاق های متنوعی از قبیل اتاق های امپریال، سوئیت های ماه عسل، اتاق های برلیان، سوئیت های پرزیدنت، اتاق های توئین، اتاق های کانکت و ... را ارائه می دهد که هر کدام هزینه و امکانات متفاوتی در بردارند. در صورتی که با محدودیت بودجه مواجه اید، بهتر است اتاق های کوچک تر و کم امکانات تر هتل را انتخاب کنید.

انتخاب تور مشهد هتل الماس 2 لحظه آخری

تور های لحظه آخری از آنجائی که تا قبل از شروع هنوز به مرحله تکمیل ظرفیت نرسیده اند، لذا از طرف برگزارکننده با قیمت های استثنایی ارائه می گردد. در زمان هایی که مشهد خلوت تر می شود، مثل پاییز، زمستان و یا اردیبهشت ماه، آفرهای مناسبی برای تور زیارتی مشهد می توانید جست و جو و پیدا نمائید.

پروتکل های مطمئن بهداشتی هتل مجلل الماس 2

چنانچه در سفر به مشهد هتل مجلل الماس 2 را برای اقامت خود انتخاب نمودید، در مورد رعایت پروتکل های بهداشتی هیچ گونه نگرانی نخواهید داشت. نظافت اتاق ها با مواد شوینده و ضدعفونی کننده، رعایت فاصله گذاری اجتماعی در لابی، الزام به استفاده از ماسک برای کلیه کارکنان و مسافران، عدم پذیرش افراد مشکوک به کووید 19 و ... از جمله مواردی می باشند که رعایت آن ها در دستور کار این هتل قرار گرفته است.

اطلاعات کاربردی در تور هتل الماس۲ مشهد

قبل از اینکه اقدام به رزرو تور نمائید، می بایست نکاتی را مدنظر قرار دهید. با اطلاع از این موارد مهم، سفر شما از برنامه ریزی دقیق تر و منظم تری برخوردار خواهد بود. مهم ترین نکات در رزرو هتل مجلل الماس 2 عبارتند از:

آدرس دقیق هتل

هتل پنج ستاره الماس 2 مشهد در خیابان امام رضا، نبش امام رضا 20 قرار گرفته است که مطابق آن چه گفته شد، از دسترسی خوبی به مهم ترین مراکز شهر برخوردار می باشد. البته ترانسفر رایگان فرودگاهی از جمله خدمات رزرو اقامت در این هتل تلقی می گردد، اما با این وجود، نقشه راه های ارتباطی هتل با پایانه های مسافربری مشهد به صورت زیر می باشد.

تور هتل الماس۲ مشهد

تور مشهد هتل الماس 2 با قطار

گستردگی راه های ارتباطی مشهد، تنوع بی شماری را برای انتخاب مسیر سفر به وجود آورده است. اما چنانچه تمایل دارید از طریق ریلی به مشهد سفر کنید، قطارهای لوکس فدک، زندگی و یا سیمرغ راحتی سفر شما را دو چندان خواهد کرد. البته دقت داشته باشید که مسیرهای تحت پوشش قطارهای لوکس محدود می باشند و تنها شهرهای بزرگ را شامل می شوند.

کافه رستوران روف گاردن

این کافه رستوران که در طبقه 19 ام هتل واقع شده است، در فضایی زیبا و دلنشین آماده پذیرایی از مهمانان و مسافران می باشد. از طرف دیگر، آرامش و فضای دلباز این محیط سبب شده تا برای بسیاری از شهروندان مشهد نیز به یکی از بهترین مکان ها برای برگزاری جلسات کاری و ... تبدیل گردد.

سوئیت های هانی مون هتل

این سوئیت ها ویژه زوج هایی می باشد که برای ماه عسل راهی مشهد شده اند. امکاناتی هم چون لوازم تهیه چای و قهوه، یخچال و مینی بار، میز آرایش و مطالعه، تلویزیون و ... در کنار طراحی شیک و منحصر بفرد اتاق سبب شده تا خاطره فراموش نشدنی از تور هتل الماس۲ مشهد در ذهن مسافران نقش ببندد.

مزایای خرید اینترنتی تور زیارتی مشهد

گسترش خرید های اینترنتی خدمات سفر، مزایای بی شماری را برای مسافران در پی داشته است. به همین خاطر و در پی استقبال مسافران از این نحوه رزرو، شرکت های خدمات گردشگری آنلاین زیادی به وجود آمده اند که خدمات متنوعی ارائه می دهند. از جمله:

- سهولت در خرید با امکان دسترسی به کلیه خدمات در هر مکان و زمان

- خریدی تضمین شده بر مبنای نرخ های مصوب

- امکان مقایسه خدمات و قیمت اتاق های مختلف هتل

- پشتیبانی 24 ساعته

- و ...

شرکت رسپینا، یکی از معتبرترین و بزرگ ترین سامانه های آنلاین خدمات گردشگری و مسافرتی می باشد که ضمن تمامی موارد بالا، امکان استرداد آنلاین هزینه تور را نیز در صورت کنسلی برای مسافران درنظر گرفته است. لذا با رزرو تور مشهد هتل الماس 2 رسپینا می توانید از اقامتی مطمئن و به صرفه برخوردار شوید.

موقعیت مکانی هتل مجلل الماس 2

علاوه بر نزدیکی این هتل به حرم مطهر رضوی، دسترسی آسان به دیدنی ها و یا مراکز خرید سبب شده تا دغدغه های مسافران برای بازدید از شهر مرتفع گردد. فاصله این هتل تا برخی از مهم ترین نقاط شهر عبارت است از:

 • فاصله تا حرم ورودی باب الرضا: (۱ کیلومتر و ۲05 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قطار شهری امام خمینی: (۲ کیلومتر و 792 متر)
 • فاصله تا مرکز خرید برج تجاری آکسون: (۱ کیلومتر و 776 متر)
 • فاصله تا خیابان هفده شهریور: (1 کیلومتر و 531 متر)
 • فاصله تا بازار رضا: (۱ کیلومتر و 96 متر)
 • فاصله تا فرودگاه بین المللی: (۶ کیلومتر و ۷۰۱ متر)
 • فاصله تا چهارراه شهدا: (2 کیلومتر و 531 متر)

جاذبه های دیدنی مشهد

علی رغم اینکه زیارت حرم امام رضا(ع)، خود به اندازه کافی برای مسافر دلنشین و خاطره انگیز می باشد؛ با این وجود، بازدید از دیدنی هایی هم چون خانه داروغه مشهد، امام زاده یاسر و ناصر (ع)، پارک طبیعی هفت حوض، دشت ارغوان، مجموعه تفریحی کوه پارک مشهد، موزه نادرشاه، آرامگاه فردوسی، ییلاقات شاندیز و طرقبه و ... خالی از لطف نخواهد بود.

تور هتل الماس ۲ مشهد

رزرو استثنائی تور مشهد هتل الماس 2 رسپینا

در نتیجه همه مواردی که تا اینجا عنوان شد، رزرو تور با هتل مجلل الماس 2 مشهد، اقامت رویایی و مجللی را در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) برای شما فراهم می آورد. شرکت رسپینا نیز با ارائه خدمات بی نظیر و به صرفه رزرو تور زیارتی مشهد، به شما برای سفری به یاد ماندنی تر کمک خواهد کرد. هم چنین اپلیکیشن رسپینا با دو نسخه فعال ios و اندروید همه خدمات سفر را به راحتی و از طریق گوشی تلفن همراه در اختیار مسافران قرار می دهد.

Legal Seafood respina24.ir 10000000 09120393474 مشهد خیابان سناباد بین سناباد 52 و 54 پلاک 682 5 2250 Legal Seafood respina24.ir 10000000 09120393474 مشهد خیابان سناباد بین سناباد 52 و 54 پلاک 682 رسپینا 24 2021-10-25
5/ 5stars
بسیار عالی لذت بردم

error_outline نیاز به راهنمایی دارید؟

سوالات متداول

فاصله هتل الماس 2 تا حرم مطهر رضوی چقدر است؟ expand_more

فاصله هتل الماس 2 تا حرم مطهر رضوی تنها ۱ کیلومتر و ۲۱۳ متر می باشد.

در تور مشهد هتل الماس 2 از چه جاذبه های تاریخی و تفریحی بازدید خواهید کرد؟ expand_more

در تور مشهد هتل الماس 2 شما می توانید از مسجد گوهر شاد، آرامگاه فردوسی، دشت ارغوان، پارک ملت و ... بازدید کنید.

چگونه تور مشهد هتل الماس 2 را ارزان رزرو کنید؟ expand_more

برای تهیه ارزان ترین تور مشهد هتل الماس 2 شما باید به نکات مهمی چون؛ خرید بلیط لحظه آخری، انتخاب زمان مناسب برای رزرو تور مشهد هتل الماس 2، نوع اتاق و تعداد روز های سفر توجه کنید.

جاذبه های گردشگری تفریحی که در سفر به مشهد می توانید از آن بهره مند شوید کدام است؟ expand_more

هفت حوض، دشت ارغوان، پارک کوهسنگی،چالیدره و ...