• بلیط هواپیما

  • بلیط قطار

  • بلیط اتوبوس

  • رزرو هتل

  • رزرو آنلاین تور

  • بیمه مسافرتی

  • پیگیری

  • وبلاگ

  • تور مشهد هتل درویشی

expand_more
{{ctrl.notification}}

تور های تلفنی

کارشناس تور نام تور شرح تور مدت حداقل نرخ مشاهده
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
1,460,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
3,200,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید اتوبوس رفت و برگشت vip
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست . نرخ ها با پایین ترین کلاس نرخی قطار یا اتوبوس میباشد
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
1,390,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست . نرخ ها با پایین ترین کلاس نرخی قطار میباشد
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
2,700,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
اتوبوس
برگشت :
اتوبوس
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
3,560,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
1,650,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
1,420,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
1,660,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
4,050,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
1,250,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
اتوبوس
برگشت :
اتوبوس
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
2,000,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
3,400,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
1,470,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست . رفت و برگشت با قطار
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
1,680,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
اتوبوس
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست . رفت با قطار -برگشت با اتوبوس vip
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
2,190,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
اتوبوس
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام اینترنت در هتل جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست . رفت با پرواز -برگشت با اتوبوس vip
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
2,030,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
قطار
خدمات :صبحانه +اینترنت در هتل نرخ ها با پایین ترین کلاس نرخی پرواز یا قطار میباشد -جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد تور ترکیبی رفت با هواپیما برگشت با قطار 5ستاره فدک
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
1,470,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
بلیط رفت و برگشت - اقامت در هتل با صبحانه واستقبال فرودگاهی -نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
نرخ ها با پایین ترین کلاس نرخی میباشد -جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
2,900,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه ، نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
2,590,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه ، نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
2,450,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه ، نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
2,280,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه ، نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
3,290,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
2,930,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
تورها با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید.
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
درویشی star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 24 و 26
صبحانه
1,870,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
بلیط رفت و برگشت-اقامت در هتل با صبحانه. نرخ ها متعلق به ایام غیر پیک می باشد
قیمت تور با پایین ترین کلاس پروازی محسابه گردیده است جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر تور مربوطه هماهنگ نمایید

تور مشهد هتل درویشی از سفر های بی نظیر و فراموش نشدنی برای زائرین عزیزی است که اقامت در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا را انتخاب کرده اند. این هتل به علت نزدیکی به حرم مطهر از جمله انتخاب های خوبی است که مسافران در برنامه سفر خود به مشهد آن را بر می گزینند. همچنین به علت دارا بودن امکانات کامل و مورد نیاز مسافران این هتل با درجه 5 ستاره از بهترین انتخاب ها به شمار می آید. شما می توانید با ثبت نام در سامانه آنلاین رسپینا ازخدمات ویژه آن همچون استرداد بلیط استفاده نمایید. همچنین به راحتی در سفر های خود می توانید از وبسایت رسپینا اقدام به خرید تور مشهد از شرکت خدمات مسافرتی رسپینا کنید. برای آشنایی بیشتر به جهت رزرو تور مشهد هتل درویشی در ادامه با ما همراه باشید.

تور مشهد هتل درویشی

چرا تور مشهد هتل درویشی؟

مشهد به علت موقعیت جغرافیایی و مذهبی ای که دارد همه روزه مسافران و زائران زیادی به آن سفر می کنند و این تنوع در تورهای ارائه شده مشهد را به همراه دارد. که در تمامی این تورها در ابتدا به موقعیت مکانی هتل، از نظر نزدیکی به حرم مطهر، اماکن تجاری، ارگان های اداری و ... نیز توجه می شود. هتل درویشی مشهد با فاصله نزدیکی که به تمام موارد اشاره شده دارد عمدتا بهترین انتخاب برای مسافران است و امکانات کاملی را ارائه می دهد و زائران از دریافت خدمات جانبی خارج از هتل بی نیاز می شوند.

خرید ارزان تور مشهد هتل درویشی

برای آن که خرید مناسب و بهینه ای را در هنگام سفر به مشهد تجربه نمایید باید به نکاتی که در ادامه گفته می شود توجه فرمایید:

تور لحظه آخری مشهد هتل درویشی

سفر به مشهد در تاریخ های مناسبتی با قیمت های متفاوت تری رو به رو می باشد. همچون ولادت و شهادت امام رضا (ع) قیمت ها به صورت افزایشی است. اما اگر تمایل دارید در آن بازه با قیمت مناسب تری تور را تهیه کنید بهترین انتخاب تورهای لحظه آخری هستند که بلیط چارتر برای شما صادر خواهد شد. تفاوت این تور ها با بلیط معمولی اختلاف قیمت آن می باشد. در نتیجه با صرفه جویی در هزینه پرواز، شرایط را برای اقامت خود در یکی از لوکس ترین هتل های مشهد فراهم کنید.

سفر به مشهد در زمان مناسب

تور مشهد هتل درویشی با آب و هوایی چهار فصل در هر زمان مسافران و طرفداران خاص خود را دارد. همچنین مشهد به علت این که پایتخت معنوی می باشد در مناسبت ها با شلوغی قابل توجه ای رو به رو است. اگر به دنبال سفر به مشهد در زمان های خلوت تر هستید فصل امتحانات، می تواند زمان خوبی برای سفر باشد

تعداد روزهای سفر

طبیعی است که به میزانی که تعداد روزهای سفر افزایش یابد به همان میزان قیمت تور شما نیز افزایش می یابد. بنابراین یکی از مهم ترین عواملی که باید به ان ها توجه نمایید انتخاب تعداد روز مناسب و متناسب با جیب شما است. 

وسیله سفر

قیمت تور هتل درویشی مشهد هوایی و زمینی تفاوت زیادی دارد. اگر قصد سفر ارزان را دارید انتخاب هواپیما که سریع و با کیفیت است برای شما توجیهی ندارد. اما اگر می خواهید سفری ارزان تر داشته باشید بهتر است قطار و اتوبوس را انتخاب نمایید که هرچند سرعت هواپیما را ندارد اما ارزان تر بوده و همچنین سفری شادتر را برای شما ایجاد می کند. 

بهترین زمان برای خرید تور ارزان مشهد هتل درویشی

بهترین زمان ممکن برای سفر به مشهد می تواند به تصمیم زائرین عزیز متفاوت باشد. اگر در فصل های گرم سال به مشهد سفر کنید از  آب و هوای خوب مناطق ییلاقی و یا خلوت تر بودن حرم مطهر بهره مند می شوید. که زمان های خلوت و یا شلوغ بارگاه ملکوتی امام رضا با توجه به شرایط مناسبتی تغییر می کند. همچنین اگر در فصل های سرد سال به این شهر بروید نیز از مزیت های دیگر بهره مند خواهید شد. پس با انتخاب بهینه و مناسب خود در زمان و تاریخ معین از سفر خود لذت ببرید.

تور مشهد هتل درویشی

اطلاعات کاربردی در خرید تور مشهد هتل درویشی

نکات مهم و قابل توجه ای در هنگام سفر به مشهد وجود دارد که شما باید برای انتخاب بهینه و مناسب به آن توجه کنید تا ازاقامت خود در این هتل آرامش خاطر داشته باشید. نکات قابل توجه برای رزرو ارزان ترین تور مشهد هتل درویشی عبارتند از:

فاصله هتل تا حرم

از مهم ترین مزیت هایی که مسافران در هنگام مشهد درباره هتل خود جویا می شوند، نزدیکی آن به حرم مطهر رضوی می باشد. تا بتوانند در تمامی زمان ها به دور از ترافیک و شلوغی به حرم برسند. با انتخاب این هتل شما می توانید با کمتر از 5 دقیقه پیاده روی به حرم برسید.

تور مشهد هتل درویشی 5 روز و 4 شب

مدت زمان سفر می تواند عامل مهمی در هزینه تور باشد. برای مثال؛ بهترین زمان ممکن که می توانید از تور ارزان مشهد هتل درویشی استفاده کنید بازه زمانی 5 روز و 4 شب می باشد. با انتخاب این میزان از اقامت می توانید برای جاذبه های تفریحی و دیدنی مشهد نیز زمان کافی داشته باشید و از زیارت خود نیز آرامش کافی را به دست آورید.

قیمت تور مشهد هتل درویشی

از فاکتورهای مهمی که در هنگام سفر باید حتما به آن توجه کنید نوع اتاقی است که انتخاب می کنید، زیرا هر اتاق و سوئیت می تواند با توجه به امکانات که ارائه می دهد از قیمت متفاوتی مواجه باشد. برای مثال در تور مشهد هتل درویشی هزینه اتاق هایی که رو به سمت حرم هستند و یا ظرفیت نفر اضافه دارند، متفاوت است.

تور مشهد هتل درویشی  با قطار فدک

قطار فدک از جمله پرطرفدار ترین قطار ها برای سفر به مشهد است امکانات منحصر به فرد قطار های 5 ستاره ی فدک در کنار آرامشی ایده آل که برای مسافران و زائران گرامی ایجاد کرده است همه و همه با عث این شده است که تور مشهد هتل درویشی با قطار فدک در زمره پرفروش ترین تور های رسپینا قرار بگیرد.

تور مشهد هتل درویشی رسپینا

با توجه به تمام مواردی که تا به این جا ذکر گردید؛ برای رزرو بلیط  و تهیه تور مشهد هتل درویشی با خدمات گردشگری به سامانه رسپینا 24 مراجعه فرموده و از پشتیبانی 24 ساعته، استرداد بلیط و ... بهره مند گردید.

رزرو تور هتل درویشی مشهد

رزرو تور مشهد هتل درویشی با اپلیکیشن رسپینا

این روزها که اینترنت در میان تمام جوامع بشری به عنوان عنصری اصلی برای زندگی به حساب می آید. سامانه رسپینا نیز برای ارائه خدمات خود در بستراپلیکیشن  در کنار همراهان همیشگی خود قرار گرفته است. شما می توانید به آسانی با این نرم افزار به تهیه بلیط، تور، هتل بپردازید و سفر خود را با تور مشهد هتل درویشی آغاز کنید.

Legal Seafood respina24.ir 10000000 09120393474 مشهد خیابان سناباد بین سناباد 52 و 54 پلاک 682 5 2250 Legal Seafood respina24.ir 10000000 09120393474 مشهد خیابان سناباد بین سناباد 52 و 54 پلاک 682 رسپینا 24 2021-10-25
5/ 5stars
بسیار عالی لذت بردم

error_outline نیاز به راهنمایی دارید؟

سوالات متداول

درصد جریمه استرداد تور مشهد هتل درویشی چقدر است؟ expand_more

درصد جریمه کنسلی تور بر اساس قوانین ایرلاین و بلیط سفر و همچنین هتل در بازه های زمانی مختلف متغیر می باشد

بهترین زمان برای خرید تور ارزان مشهد هتل درویشی کدام است؟ expand_more

برای خرید تور ارزان مشهد، زمستان یکی از بهترین بازه های زمانی می باشد. علاوه براین، بهتر است این تور را در خارج از بازه های زمانی که با مناسبتهای مذهبی مقارن می باشد خریداری کنید

قیمت تور مشهد هتل درویشی چقدر است؟ expand_more

قیمت تورهای داخلی و خارجی بر اساس نوع پرواز، بازه زمانی سفر و همچنین قیمت هتل و مدت زمان سفر محاسبه میشود

چرا تور مشهد هتل درویشی پیشنهاد می شود؟ expand_more

مشهد به علت موقعیت جغرافیایی و مذهبی ای که دارد همه روزه مسافران و زائران زیادی به آن سفر می کنند و این تنوع در تورهای ارائه شده مشهد را به همراه دارد. که در تمامی این تورها در ابتدا به موقعیت مکانی هتل، از نظر نزدیکی به حرم مطهر، اماکن تجاری، ارگان های اداری و ... نیز توجه می شود. هتل درویشی با فاصله نزدیکی که به تمام موارد اشاره شده دارد عمدتا بهترین انتخاب برای مسافران است و امکانات کاملی را ارائه می دهد و زائران از دریافت خدمات جانبی خارج از هتل بی نیاز می شوند.