• بلیط هواپیما

  • بلیط قطار

  • بلیط اتوبوس

  • رزرو هتل

  • رزرو آنلاین تور

  • بیمه مسافرتی

  • پیگیری

  • وبلاگ

  • تور مشهد هتل نگین پاسارگاد

expand_more
{{ctrl.notification}}

تور های تلفنی

کارشناس تور نام تور شرح تور مدت حداقل نرخ مشاهده
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,800,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس بگیرید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,850,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس بگیرید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,210,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس بگیرید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,230,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس بگیرید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,570,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس بگیرید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,190,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس بگیرید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,350,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس بگیرید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,350,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس بگیرید
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست .
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
1,210,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از حرکت در راه آهن همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست . رفت و برگشت با قطار اتوبوسی
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
1,940,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
هواپیما
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از حرکت در فرودگاه و راه آهن همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست . رفت و برگشت با قطار اتوبوسی
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
1,730,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
قطار
اقامت در هتل همراه با صبحانه و یا صبحانه + ناهار + شام جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه و راه آهن همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین الزامیست . رفت با پرواز برگشت با قطار اتوبوسی
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
1,160,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
بلیت رفت و برگشت- اقامت در هتل با صبحانه و یا صبحانه+ناهار+شام
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
1,800,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
قطار
صبحانه ، اینترنت در هتل
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
1,760,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
قطار
صبحانه ، اینترنت در هتل
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
1,900,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
قطار
صبحانه ، اینترنت در هتل
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
1,870,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
قطار
صبحانه ، اینترنت در هتل
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
1,990,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
قطار
صبحانه ، اینترنت در هتل
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,370,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
برنامه تفریحی ، اینترنت در هتل رفت و برگشت(با مینی بوس هیوندا) مسیر گشت:امام زاده یاسروناصر،بازار بعثت(یا ویلاژ توریست)
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,390,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت ، برنامه تفریحی رفت و برگشت(با مینی بوس هیوندا) مسیر گشت:کوهسنگی و بازارآلتون(یا زیست خاور)
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,800,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت ، برنامه تفریحی رفت و برگشت(با مینی بوس هیوندا) مسیر گشت:امام زاده یاسروناصر،بازار بعثت(یا ویلاژ توریست)
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,150,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت ، برنامه تفریحی رفت و برگشت(با مینی بوس هیوندا) مسیرگشت:مجتمع تجاری الماس شرق و وصال،باغ پرندگان
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,990,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه، برنامه تفریحی رفت و برگشت(با مینی بوس هیوندا) مسیر گشت:امام زاده یاسروناصر،بازار بعثت(یا ویلاژ توریست)
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
1,200,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
قطار
برگشت :
قطار
اقامت در برخی هتل ها همراه با صبحانه ،نهار،شام ، برنامه تفریحی اینترنت در هتل رفت و برگشت(با مینی بوس هیوندا) مسیر گشت:امام زاده یاسروناصر،بازار بعثت(یا ویلاژ توریست)
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
نگین پاسارگاد star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
صبحانه
2,300,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت رایگان ،برنامه تفریحی گشتها :رفت و برگشت(با مینی بوس هیوندا) مسیر گشت:امام زاده یاسروناصر،بازار بعثت(یا ویلاژ توریست)
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین

 از اینکه سایت رسپینا را برای خرید خدمات سفر خود انتخاب نموده اید، سپاسگزاریم. در ادامه این مقاله تمامی نکات در مورد تور مشهد هتل نگین پاسارگاد شامل خدمات و امکانات هتل و نکات مهمی که قبل و بعد رزرو تور می بایست مدنظر قرار دهید، بررسی شده است. لذا اگر عازم تور مشهد می باشید، ضمن ارتباط با کارشناسان تور داخلی رسپینا می توانید کلیه سوالات خود را از این هتل چهارستاره در ادامه مقاله جویا شوید.

تور مشهد هتل نگین پاسارگاد رسپینا

مشخصات عمومی هتل

مشخصات عمومی هتل نگین پاسارگاد مشهد به صورت زیر می باشد:

- درجه کیفی: چهار ستاره

- تعداد طبقه: 16

- تعداد اتاق: 112

- تاریخ تاسیس: 1394

- ظرفیت لابی: 30 نفر

- فاصله تا حرم مطهر: 1 کیلومتر (حدود 12 دقیقه با پیاده روی)

- آدرس هتل: مشهد، نبش خیابان شیرازی 4

امکانات تور مشهد هتل نگین پاسارگاد

آشنایی با جزئیات خدمات هتل، از اصلی ترین اولویت های مسافران می باشد. در مورد هتل چهارستاره نگین پاسارگاد مشهد، امکانات به دو دسته کلی زیر تقسیم می شود:

امکانات اتاق ها

- روم سرویس

- آب رایگان در بدو ورود

- یخچال

- مینی بار با هزینه

- تلفن و تلویزیون

- سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی ( برخی از واحدها فقط سرویس فرنگی و برخی فقط سرویس ایرانی دارند)

- لوازم بهداشتی

- حمام

- چای ساز

- اینترنت رایگان تا حجم 500 مگابایت (حجم بیش تر اینترنت با هزینه مازاد محاسبه می گردد.)

- صندوق امانات

- سیستم تهویه مطبوع و اطفا حریق

- و ...

رزرو ارزان قیمت تور مشهد هتل نگین پاسارگاد

امکانات عمومی هتل

این امکانات برای کلیه مسافران هتل به صورت رایگان و برخی نیز با هزینه مازاد بر رزرو تور مشهد هتل نگین پاسارگاد، ارائه می گردد:

- استخر، سونا، جکوزی و اتاق ماساژ

- فروشگاه و مرکز خرید

- رستوران، کافی شاپ و چایخانه سنتی

- تاکسی سرویس و کرایه اتومبیل بدون راننده

- سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی در لابی

- خدمات لاندری، خانه داری، بیدار باش، باربری و پزشکی

- اینترنت و تلویزیون در لابی

- اتاق چمدان و اتاق بازی

- کتابخانه

- پارکینگ

- و ...

امکاناتی که در هتل چهارستاره نگین پاسارگاد ارائه نمی شود

- خدمات تشریفات ویژه

- خدمات آژانس مسافرتی، تهیه بلیط، تور و ویزا

- سالن و زمین ورزشی

- سرویس حرم

- صرافی

- فضای سبز

نکات مهم قبل از رزرو تور مشهد هتل نگین پاسارگاد

- هزینه اقامت برای کودکان زیر 3 سال در صورت عدم استفاده از سرویس رایگان خواهد بود.

- هزینه اقامت برای کودکان بین 3 تا 8 سال در صورت عدم استفاده از سرویس، نیم بها می باشد.

- پذیرش زوجین محترم تنها با مدرک محرمیت دارای مهر برجسته محضرخانه همراه خواهد بود.

- ساعت تحویل اتاق این هتل 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

فاصله هتل تا مراکز مهم مشهد

- فاصله تا باب الجواد : 5 دقیقه با وسیله نقلیه و 10 دقیقه با پیاده روی

- فاصله تا بست شیخ طوسی : 2 دقیقه با وسیله نقلیه و 8 دقیقه با پیاده روی

- فاصله تا صحن غدیر : 2 دقیقه با وسیله نقلیه و 9 دقیقه با پیاده روی

- فاصله تا بازار رضا: 3 دقیقه با وسیله نقلیه و 13 با دقیقه پیاده روی

- فاصله تا دارالشفا امام رضا(ع) : 1 دقیقه با وسیله نقلیه و 6 دقیقه با پیاده روی

- فاصله تا رستوران رضایی (شعبه آخوند خراسانی) : 6 دقیقه با وسیله نقلیه و 11 دقیقه با پیاده روی

- فاصله تا ایستگاه مترو هفده شهریور : 5 دقیقه با وسیله نقلیه و 30 دقیقه با پیاده روی

- فاصله تا آرامگاه نادرشاه افشار : 4 دقیقه با وسیله نقلیه و 2 دقیقه با پیاده روی

- فاصله تا خانه تاریخی داروغه : 6 دقیقه با وسیله نقلیه و 22 دقیقه با پیاده روی

- فاصله تا موزه مردم شناسی مشهد : 5 دقیقه با وسیله نقلیه و 8 دقیقه با پیاده روی

حمل و نقل عمومی در مشهد

وسعت شهر مشهد سبب شده تا شبکه حمل و نقل عمومی به صورت گسترده در سرتاسر شهر برقرار شود. شما نیز برای رفتن به نقاط مختلف شهر و بازدید از دیدنی های شهر، می توانید یکی از سه طریق زیر را انتخاب کنید:

تاکسی

برای حمل و نقل راحت تر در شهر می توانید از آژانس هتل، تاکسی تلفنی و یا تاکسی های خطی استفاده نمائید. هم چنین تاکسی های اینترنتی در مشهد مثل اسنپ و تپ سی، نرخ های مقرون به صرفه تری به همراه دارند که به راحتی از طریق اپلیکیشن های موبایل در دسترس می باشند.

اتوبوس

ارزان ترین راه برای تردد در مشهد، استفاده از اتوبوس است. فاصله هتل چهارستاره نگین پاسارگاد تا نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس حدودا 5 دقیقه با پیاده روی می باشد. این ایستگاه خطوط بی آر تی را پوشش دهی می کند که به خیابان های اصلی شهر، دسترسی دارد. هزینه بلیط اتوبوس با کارت های مخصوص (که من کارت نامیده می شود) از 750 تومان و به صورت نقدی از 1200 تومان شروع می شود.

مترو

در حال حاضر دو خط مترو در مشهد فعالیت می کند که به نقاط اصلی شهر دسترسی دارد. از هتل تا نزدیک ترین ایستگاه مترو (ایستگاه هفده شهریور) حدودا 5 دقیقه با پیاده روی زمان می برد. هزینه بلیط مترو نیز 1000 تومان با من کارت و 1500 تومان با بلیط های تک نفره یک بار مصرف ( بلیط های دو بعدی QR که از خود ایستگاه مترو قبل تهیه است) می باشد.

مزایای رزرو تور مشهد هتل نگین پاسارگاد رسپینا

شرکت رسپینا، یکی از بزرگ ترین ارائه دهنده خدمات گردشگری و مسافرتی در کشور می باشد که با خرید از این سایت می توانید از مزایای زیر بهره مند شوید:

- پشتیبانی 24 ساعته در تمام طول سفر

- خریدی آسان و به صرفه بر مبنای نرخ های مصوب هتل

- امکان استرداد آنلاین در صورت کنسلی

- بهره مندی از تخفیفات ویژه به سبب قراردادهای طولانی مدت رسپینا با ایرلاین ها و مراکز اقامتی مشهد

- و...

رزرو اینترنتی خدمات تور هتل نگین پاسارگاد مشهد رسپینا

نکات مهم پس از رزرو تور از رسپینا

- با توجه به اینکه نرخ هتل برای کودکان متفاوت می باشد، در صورتی که کودک به همراه دارید حتما از قبل با پشتیبانی رسپینا هماهنگ فرمائید.

- در ایام پیک، رزرو هتل برای کم تر از 3 شب مورد تایید نمی باشد؛ برای کسب اطلاعات بیش تر در این مورد می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمائید.

- در صورت کنسلی تور در ایام پیک (تعطیلات، شهادت ها و ولادت ها، اعیاد و جشن ها)، مبلغ تور به مسافر عودت نمی شود؛ لذا قبل از رزرو حتما برنامه ریزی های لازم را اتخاذ کنید.

Legal Seafood respina24.ir 10000000 09120393474 مشهد خیابان سناباد بین سناباد 52 و 54 پلاک 682 5 2250 Legal Seafood respina24.ir 10000000 09120393474 مشهد خیابان سناباد بین سناباد 52 و 54 پلاک 682 رسپینا 24 2021-10-26
5/ 5stars
بسیار عالی لذت بردم

error_outline نیاز به راهنمایی دارید؟

سوالات متداول

ایا امکان استرداد این تور وجود دارد؟ expand_more

قوانین استرداد با توجه به نوع بلیط و هتل شما شما تعیین می شود . همچنین بازه ی زمانی سفر شما در استرداد تاثییر گذار است . مثلا بلیط چارتر قابل استرداد نیست یا در مناسب های خاص مانند عید امکان استرداد وجود ندارد

در سفر با تور هتل نگین پاسارگاد به مشهد از چه جاذبه ایی می توانیم بازدید کنیم ؟ expand_more

ارامگاه فردوسی، باغ موزه نادری ، مناطق ییلاقی شاندیز و طرقبه ، مجتمع الماس شرق ، پارک ملت مشهد و غیره.

بعد از پرداخت هزینه تور به صورت انلاین چه اطلاعاتی برای ما ارسال می شود؟ expand_more

پس از پرداخت هزینه بلیط های پرواز برای شما نمایش داده می شود و واچر هتل نیز برای شما ارسال می شود.

ایا امکان استرداد این تور وجود دارد؟ expand_more

استرداد وجه پس از لحاظ شدن جریمه هتل و ایرلاین صورت می گیرد. همچنین در صورتی که کنسلی در زمان ایام پیک باشد، وجه تور قابل استرداد نخواهد بود.