{{ctrl.notification}}

تور های تلفنی

کارشناس تور نام تور شرح تور مدت حداقل نرخ مشاهده
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارم star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
کیش - بلوار خیام
صبحانه
2,150,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارم star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
کیش - بلوار خیام
صبحانه
1,850,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارم star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
کیش - بلوار خیام
صبحانه
1,890,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارم star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
کیش - بلوار خیام
صبحانه
1,480,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارم star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
کیش - بلوار خیام
صبحانه
1,800,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارم star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
کیش - بلوار خیام
صبحانه
1,640,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارم star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
کیش - بلوار خیام
صبحانه
2,130,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارم star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
کیش - بلوار خیام
صبحانه
2,170,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارم star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
کیش - بلوار خیام
صبحانه
1,640,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارم star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
کیش - بلوار خیام
صبحانه
1,640,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارم star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
کیش - بلوار خیام
صبحانه
1,720,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
ارم star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
کیش - بلوار خیام
صبحانه
1,810,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین

تور کیش تور کیش هتل بزرگ ارم ضیافتی برای فراموش کردن سال سختی است که همه ی ما گذراندیم . سالی که به دلیل کرونا اکثر مردم نه عیدی را تجربه کردن و نه سفری همراه با خوانواده را توانستند بگذرانند. اکنون فرصتی مهیا شده تا با این تور کمی از رنج این روز ها را به فراموشی بسپراید و ساعات خوشی را در کنار عزیزان خود سپری نمایید . شما با مراجعه به سامانه رزرو آنلاین رسپینا می توانید این تور کیش را خریداری نمایید . امروز می خواهیم چگونگی رزرو یک تور به صورت ارزان و همچنین معرفی تعدادی از جاذبه های جزیره کیش را برای شما بیان کنیم. با ما همراه باشید.

تور هتل ارم کیش

چرا تور کیش هتل بزرگ ارم ؟

برای این که یک نفر چرا باید جزیره کیش را برای سفر انتخاب کند می توان ده ها دلیل آورد . از آب و هوای مطبوع آن گرفته تا تفریحات آبی جزیره و مناطق دیدنی و مراکز عظیم تجاری ، همه و همه دلایل سفر به کیش می تواند باشد . ولی چرا این تور را برای سفر به کیش انتخاب کنیم؟ یکی از مهمترین دلایل آن هتل بزرگ ارم کیش می باشد. این هتل زیبا که در بلوار خیام کیش قرا گرفته با امکانات بی نظیری که در اختیار میهمانان قرار می دهد یک اقامت بیاد ماندنی را برای شما رقم می زند. همچنین دید اتاق های هتل رو به ساحل جزیره می باشد که سبب ثبت خاطراتی خاص در طول سفر شما خواهد شد. دیگر نکته مهم در مورد هتل بزرگ ارم ، نزدیکی این مکان به مراکز تجاری مهم کیش از جمله پانیذ و پردیس 1 و2 می باشد.

امکانات هتل بزرگ ارم

هتل چهار ستاره ارم با طراح معماری بسیار زیبا منظره ای از ساحل و دریا را در تمامی اتاقانش به دیدگان شما هدیه می شود این هتل که در سال 1387 به بهره برداری رسید سال 1398 مجددا باز سازی شد تا با 243 اتاق  در 9 طبقه  افتخار ارائه ی خدمات به مهمانان عزیزی را داشته باشد که با تور کیش هتل بزرگ ارم، کیش را مقصد سفر خود انتخاب کرده اند. از جمله امکاناتی که در اتاق های این هتل ارائه می شود عبارت اند از: روم سرویس، یخچال، دراور، میز تخریر، تلفن، اینترنت، تلوزیون، سیستم اطفاء حریق، صبحانه، کمد لباس. همچنین امکاناتی چون کافی شاپ صندق امانات مرکز خرید، چایخانه سنتی، گشت نیم روزی، اتاق سیگار فضای سبز، شبکه پخش فیلم، سونا، زمین ورزشی، پارکینگ و کلی امکانات رفاهی دیگر از خدمات عمومی این هتل به حساب می آیند.

فاصله ی هتل تا برخی نقاط مهم کیش

* فاصله تا فرودگاه  8 کیلومتر

* فاصله تا بولینگ مریم 2 کیلومتر

* فاصله تا پارک دلفین ها 4 کیلومتر

* فاصله تا مسیر دوچرخه سواری 9 کیلومتر

* فاصله تا پارک سیمرغ 4 کیلومتر

* فاصله تا پلاژ آقایان 561 متر

* فاصله تا باغ پرندگان 4  کیلومتر

* فاصله تا بازار پردیس 1 559 متر

* فاصله تا بازار کیش مال 1 کیلومتر

* فاصله تا پدیده شاندیز 9  کیلومتر

تور ارزان کیش هتل ارم

تور کیش هتل بزرگ ارم با رعایت پروتکل بهداشتی

در هنگام سفر ترس اصلی همه خوانواده ها در این روز ها ویروس کرونا می باشد . ویروسی که خواب و خوراک را از ما گرفته و کار خیلی از مردم را مختل کرده است. ولی از دوران این ویروس هر چه که گذشت راه های مقابله با آن برای ما آشکار تر شد و دیگر از این زمان به بعد به خود ما بستگی دارد که نکات بهداشتی را رعایت بکنیم. ما به شما اطمینان خاطر می دهیم برای سفر با تور هتل بزرگ ارم کیش تمامی نکات مورد نظر برای مقابله با شیوع و انتقال کرونا توسط ایر لاین و هتل محل اقامت شما رعایت می شود و می توانید با خیالی آسوده از سفر خود در کنار عزیزانتان لذت ببرید.

خرید تور ارزان کیش هتل بزرگ ارم

اسم کیش که می آید برای عده ای همواره مخارج  سرسام آور و هزینه زیاد این سفر به ذهنشان خطور می کند و ممکن است ناخواسته به خاطر این افکار از سفر خود منصرف گردند. ما اینجا هستیم تا به شما بگوییم دیگر نگران هزینه های زیاد سفر به کیش نباشید. راهکار هایی برای رزرو ارزان تور کیش هتل بزرگ ارم وجود دارد تا بتوانید در کنار هزینه کمتر سفری با کیفیت را تجربه نمایید.

تور کیش هتل بزرگ ارم لحظه آخری

یکی از راه کار های رزرو ارزان تور این است که تور لحظه آخری را خریداری کنید. گاهی در آخرین ساعات قبل پرواز ها بلیط پرواز به صورت لحظه آخری به فروش می رسد . بلیط چارتر به نسبت بلیط عادی قیمتی پایین تر را دارا می باشد و تور هایی که به آن ها بلیط های چارتری تعلق می گیرد  قیمت پایین تری خواهند داشت . شما می توانید سرویس خبرم کن رسپینا را فعال نموده تا به صورت لحظه ای از ارزان شدن بلیط های پرواز مطلع گردید.

رزرو اینترنتی

 مانند تمام خرید هایی که از سایت های اینترنتی انجام می دهید و ممکن است تخفیفاتی روی بعضی کالا ها اعمال کنند ، خرید بلیط و تور تفریحی هم از این قائله مستثنی نمی باشد. شما با بررسی سایت های مختلف برای یک تور خاص می توانید مناسب ترین تخفیف را یافته و ان را خریداری کنید. سامانه خرید انلاین رسپینا اکثر اوقات در تور های تفریحی خود تخفیفاتی را قرار می دهد و با مراجعه به این سامانه آنلاین می توانید از این تخفیفات بهره مند گردید.

توجه به نوع اتاق 

نوع اتاق می تواند هزینه های شما را چند برابر کند و با چند برابر کاهش دهد در هنگام خرید تور به این نکته توجه کنید که در در هتل چه اتاقی را انتخاب می کنید زیرا معمولا اتاق هایی که در آنها امکانات و خدمات بیشتری ارائه می شود گران تر از اتاق هایی هستند که امکانات کمتری دارد. منظره ی اتاق هم می تواند عامل دیگر برای افزیش قیمت رزرو باشد به این ترتیب اتاق هایی که معمولا رو به دریا هستند گران تر از هتل هایی هستند که منظره ای رو به محوطه ی هتل دارند.

اماکنی که باید در کیش دید

کیش از معدود شهر های ایران است که علاوه جاذبه های مدرن تفریحی از قدمت بالایی نیز برخوردار است و می توانید همزمان مدرنیته و اصالت را ببینید. در سفر با تور کیش هتل بزرگ ارم بعضی مکان ها برای بازدید اولویت بیشتری دارند. مکان هایی که اگر شناختی از ان ها نداشته باشید و ان ها را نبینید حسرتی دائمی شما را بعد از سفر فرا خواهد گرفت . این مکان ها عبارتند از :

ساحل مرجانی کیش : این ساحل زیبا از چند جهت مهم می باشد. ابتدا تلاقی بین خلیج همیشه فارس و بازار های بزرگ کیش این ساحل جذاب می باشد. از طرفی دیگر آبزیان زینتی خاصی در آن جا زندگی می کنند و شما در آب شفاف ان می توانید به تماشای آن ها بپردازید. همچنین آلاچیق هایی همراه با باربیکیو برای گذراندن ساعاتی خوش در کنار دوستانتان در این مکان تعبیه گشته است.

شهر باستانی حریره : این شهر دارای تمدن چند صد ساله می باشد و می توانید در آن معماری اصیل ایرانی در کنار سیستم جذاب شهری که در آن زمان ساخته شده را مشاهده کنید.

درخت سبز کیش : این مجموعه شامل درختان باستانی لور می باشد. درختانی که از چین و هند وارد جزیره شده اند و قدیمی ترین درخت مجموعه سنی قریب به 600 سال را دارا می باشد. همچنین مسیر مخصوص پیاده روی که با چراغ و گل تزیین شده زیبایی دو چندانی به این مجموعه بخشیده است.

کشتی یونانی کیش : تور هتل بزرگ ارم کیش می تواند شما را به محبوب ترین منظره ی سواحل کیش ببرد. کشتی یونانی یک کشتی به گل نشسته ی قدیمیست که در کنار  و آبی دریا منظره ای بینظیر را ایجاد کرده است. تمام کسانی که به کیش رفته اند قطعا یک عکس در کنار خانواده یا دوستان شان با این منظره دارند. این کشتی زیبا به گفته ی کارشناسان گویا اواخر عمر خود را می گذارند زیرا به دلیل فرسودگیه اسکلت احتمالا در سالهای آینده دیگر در این مکان وجود نخواهد داشت پس فرصت را غنیمت شمرده و تا وقت باقیست حتما به بازدید از این مکان زیبا بروید.

تورکیش هتل ارم با تخفیف

رزور محل اقامتی در کیش

ممکن است به هر دلیلی علاقه به سفر با تور کیش هتل بزرگ ارم نداشته باشید. پس باید برنامه ریزی دقیقی برای سفر خود به کیش انجام دهید و اولین کار شما رزور هتل در کیش خواهد بود. شما می توانید برای رزرو محل اقامت خود در کیش از سامانه آنلاین رسپینا استفاده کنید. در این سامانه شما امکان مشاهده انواع هتل ها  با قیمت و امکانات مختلف را دارید و خواهید توانست بهترین گزینه برای اقامت خود را انتخاب نمایید. نقشه راه شما برای رزرو از سایت رسپینا به این صورت است که ابتدا از منوی بالای سایت گزینه رزرو هتل را انتخاب می کنید و سپس در سمت راست صفحه شهر کیش و تاریخ ورود و خروج خود را می زنید. حال از لیست هتل هایی که برای شما نمایش داده شده است بهترین گزینه را انتخاب کرده و بعد از وارد کردن اطلاعات شخصی خود با استفاده از کارت های بانکی اقدام به پرداخت وجه مورد نظر خواهید کرد. بعد از پرداخت هزینه ، واچر هتل برای شما ارسال می گردد.

پشتیبانی 24 ساعته

مشکلات ناخواسته مانند قطع شدن اینترنت در هنگام پرداخت وجه ممکن است همیشه پیش بیاید. یا ممکن است در هنگام خواندن اطلاعات تور کیش هتل بزرگ ارم جایی از ان برای شما نامفهموم باشد یا در مورد بعضی قیمت ها سوالاتی داشته باشید. در هر ساعت شبانه روز که به مشکلی برخوردید می توانید با کارشناسان پشتیبانی رسپینا تماس گرفته تا در کمترین زمان  ممکن اقدام به رفع مشکل یا پاسخ به سوال شما کنند. رضایت شما هدف اول ما در رسپینا می باشد.

سفر با اتوبوس از رسپینا

علاوه بر رزرو تور کیش هتل بزرگ ارم ، خدمات دیگری نیز در سامانه آنلاین رسپینا برای شما هموطن عزیز قرار داده شده است. اگر علاقه به سفر های جاده ای دارید و اولویت شما در مسافرت ها به سبب هزینه مناسب آن اتوبوس می باشد به شما توصیه می کنیم حتما از سامانه آنلاین رسپینا دیدن کنید. اگر قصد خرید بلیط اتوبوس را داشتید ، به آسانی از طریق این سامانه می توانید برای مقصد مورد نظر خود انواع اتوبوس ها با امکانات و قیمت های مختلف را مشاهده کرده و مناسب ترین آن را برای سفر خود برگزینید.

با قطار سفر کنید

ناوگان ریلی ایران با پیشرفت های چشم گیری که در این زمینه داشته و همچنین با اضافه شدن قطار های با کیفیت به راه آهن ملی سبب گشته قطار به گزینه محبوب مردم در مسافرت هایشان  تبدیل گردد. اماکن مشاهده قطار های متفاوت از نظر قیمت در سامانه رسپینا برای انان که قصد خرید بلیط قطار را دارند فراهم شده تا بتوانند سفری توام با آرامش و رضایت مندی را تجربه نمایند.

استرداد انلاین رسپینا

از ویژگی های منحصر به فرد سامانه انلاین رسپینا می توان به امکان استرداد آسان خدمات خریداری شده از این سایت اشاره نمود. لغو سفر به دلیل اتفاقی ناخواسته همیشه یکبار هم که شده گریبان ما را گرفته و در این میان جلوگیری از ضرر بیشتر تنها کاری است که از دست شما بر می آید. ما در رسپینا در سود و زیان با شما هستیم و به همین خاطر امکان استرداد برای شما در پنل کاربری رسپینا فعال گشته است . بعد از ثبت در خواست استرداد و پس از بررسی توسط کارشناسان ما نتیجه کنسلی و هزینه قابل برگشت به شما اطلاع رسانی می شود. با رسپینا روی زمین نمی مانید...

error_outline نیاز به راهنمایی دارید؟

درصد جریمه کنسلی برای استرداد تور های مختلف چقدر است؟

درصد جریمه به قوانین ایرلاین و هتل ها برای کنسل کردن بستگی دارد و برای کسب اطلاعات بیشتر باید با تیم پشتیبانی رسپینا تماس بگیرید

پس از اینکه هزینه تور را پرداخت کنیم چه اطلاعاتی برای ما ارسال می شود؟

واچر هتل و اطلاعات بلیط رفت و برگشت به کیش

در سفر به کیش با تور از چه مناطقی بازدید کنیم؟

پارک ساحلی سیمرغ ، پارک دلفبن ها ، درخت سبز ، جزیره هندورابی

رزرو تور کیش از رسپینا چه مزایایی دارد ؟

می توانید از تخفیفاتی که در سایت رسپینا به روی تور های تفریحی دارد بهره مند گردید . همچنین قیمت رزرو هتل در تور از رسپینا برایتان کمتر از رزرو از سایت های دیگر به صورت اختصاصی .می باشد