• بلیط هواپیما

  • بلیط قطار

  • بلیط اتوبوس

  • رزرو هتل

  • رزرو آنلاین تور

  • بیمه مسافرتی

  • پیگیری

  • وبلاگ

  • تور کیش هتل سارا

expand_more
{{ctrl.notification}}

تور های تلفنی

کارشناس تور نام تور شرح تور مدت حداقل نرخ مشاهده
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
2,560,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
2,250,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
1,770,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه ، برخی هتل ها همراه با ناهار نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
2,190,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه ، نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
2,300,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه ، نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
2,320,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
2,890,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
1,380,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
2,050,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
2,820,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
1,890,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
1,570,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
1,550,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
2,300,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
2,180,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
2,290,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سارا star_ratestar_ratestar_rate
کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
صبحانه
1,890,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین

تور کیش هتل سارا سفر خوبی برای شما خواهد بود اگر هدف شما از سفر یک سفر ارزان و لذت بخش به جزیره کیش باشد. سالانه تعداد زیادی از مسافران با خرید تور کیش پا به این جزیره زیبا می گذارند. این جزیره به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود همیشه جزو مقاصد سفری جذاب برای همه ی ایرانیان و حتی مسافرین خارجی بوده است. ما در ادامه به معرفی این تور و امکانات و خدمات هتل می پردازیم.

تور کیش هتل سارا

چرا تور کیش هتل سارا؟

سایت رسپینا انواع متفاوتی از تور با اقامت در انواع هتل های کیش را برای رزرو آنلاین تور به مقصد جزیره کیش ارایه می دهد. اما در مورد تورهتل سارا این نکته حایز اهمیت است که این هتل جزو هتل های سه ستاره در جزیره کیش محسوب می شود.

چطور تور کیش هتل سارا را ارزان رزرو کنیم

موقعیت مکانی هتل سارا کیش نزدیک به بعضی اماکن تجاری شهر نظیر کیش مال،رویال مال و بازار پردیس 1 و2  است و بنابراین توجه بسیاری از مسافران را به خود جلب کرده است. قیمت رزرو هتل سارا با توجه به سه ستاره بودن آن مناسبتر از هتل های چهار یا پنج ستاره می باشد. اما برای ارزان رزرو کردن این هتل نیاز به رعایت بعضی نکات است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

خرید تور هتل سارا کیش به صورت اینترنتی

رسپینا برای عدم مراجعه حضوری شما در ایام همه گیری کرونا امکان رزرو تور های خود را به صورت اینترنتی برای شما فراهم آورده است. مزیت دیگر خرید تور های کیش به صورت اینترنتی، تخفیفات ویژه ای است که این نوع خرید برای شما فراهم کرده است.

خرید تور کیش هتل سارا در زمان مناسب

در سفر به کیش یکی از عوامل مهم در کاهش هزینه سفر، زمان سفر است. تاثیر این موضوع بر هزینه تمام شده در سفر شما به صورتی است که در زمان کاهش بار تقاضا، قیمت ها کاهش و در زمان افزایش تقاضا قیمت ها اقزایش می یابند. بنابراین هرچه که شما در روز هایی از سال که تقاضا برای سفر به کیش کمتر است اقدام به سفر کنید، هزینه های شما به دلیل پایین آمدن قیمت بلیط هواپیما و هتل ها کاهش می یابد. با توجه به به اینکه جزیره کیش در فصول متعادل و سرد سال، روزهای تعطیلات چند روزه مثل عید نوروز و همچنین در ایام امتحانات مدارس و دانشگاه ها پر مسافر تر است، پیشنهاد ما برای خرید ارزان تر تور در روز های تابستان و روز هایی با کمترین میزان تعطیلات است.

توجه به نوع اتاق در انتخاب هتل

در هنگام خرید هر چیزی برای اینکه خرید به صرفه تری داشته باشیم معمولا دست از امکانات زیاد و لوکس بودن آن می کشیم. در مورد رزرو اتاق در هتل نیز چنین است. در زمان رزرو تور هتل سارا در نظر داشته باشید که انتخاب اتاق های کوچکتر و کم امکانات تر می تواند نقش زیادی در کاهش هزینه های سفر شما ایفا نماید.

تور هتل سارا کیش

خرید تور لحظه آخری هتل سارا کیش

راه دیگری برای خرید ارزان قیمت تور به مقصد کیش در این هتل خرید تور لحظه آخری است. تور های لحظه آخری تا چند ساعت مانده به پرواز به فروش می رسند. این تور ها با کاهش قیمت بسیاری به نسبت بلیط های معمولی  موجه می شوند. برای تور لحظه آخری کیش، بلیط چارتر صادر می شود. پس بهتر است که این تور ها را نیز بررسی کنید. با تور لحظه آخری کیش هتل سارا می توانید سفر به صرفه تری را تجربه کنید.

بعضی نکات مهم در خرید تور کیش هتل سارا

* هزینه برای اقامت کودکان زیر 5 سال در صورت عدم استفاده از سرویس رایگان و بالای 5 سال نفر اضافه محاسبه می شود.

* پذیرش خانم تنها فقط با ارائه مدارک شناسایی معتبر امکان پذیر است و پذیرش صیغه نامه معتبر با مهر برجسته امکان پذیر است.

* سرویس اضافی به صورت تخت تاشو می باشد .

* در صورت درخواست اقامت فقط به مدت یک شب نرخ اتاق ها افزایش می یابد.

* ورودی هتل دارای تعدادی پله می باشد.

موقعیت هتل سارا

هتل سارا کیش در سه طبقه و 72 واحد اقامتی در سال 1388 افتتاح شد، فاصله این هتل که در خیابان رودکی و جنب بازار پردیسان قرار دارد تا بعضی اماکن گردشگری و تجاری شهر کیش به شرح زیر است:

فاصله تا شهر زیرزمینی کاریز ۷ کیلومتر و ۹۲۷ متر

فاصله تا شهر باستانی حریره ۷ کیلومتر و ۸۷۷ متر

فاصله تا اسکله تفریحی ۱ کیلومتر و ۳۶۵ متر

فاصله تا پلاژ بانوان ۳ کیلومتر و ۲۴۷ متر

فاصله تا پلاژآقایان ۷۴۵ متر

فاصله تا پارک دلفین ها ۵ کیلومتر و ۱۷۶ متر

فاصله تا کارتینگ ۱ کیلومتر و ۴۳۹ متر

فاصله تا آب انبار سنتی ۸ کیلومتر و ۵۸۴ متر

فاصله تا کیبل اسکی ۱ کیلومتر

فاصله تا حافظیه ۲ کیلومتر و ۸۷۴ متر

فاصله تا پدیده شاندیز ۷ کیلومتر و ۹۸۵ متر

فاصله تا گذر هنرمندان ۱ کیلومتر و ۲۵۸ متر

فاصله تا کوه نور ۱ کیلومتر و ۸۵۴ متر

فاصله تا بازار پردیس یک ۴۴ متر

فاصله تا بازار پانیذ ۴۲۳ متر

فاصله تا مرکز تجاری ۸۵۹ متر

فاصله تا هایپرمارکت ۴۸۲ متر

فاصله تا پارک هنگام ۲۵۶ متر

فاصله تا بازار مريم ۱ کیلومتر و ۸۹۱ متر

فاصله تا بازار كيش مال ۶۵۴ متر

فاصله تا فرودگاه ۷ کیلومتر

فاصله تا فلای بورد ۱ کیلومتر

فاصله تا اسکه میرمهنا ۷ کیلومتر

فاصله تا پارک سیمرغ ۴ کیلومتر و ۹۶۶ متر

فاصله تا بازار زيتون ۱ کیلومتر

فاصله تا پارک مرجان ۳ کیلومتر و ۱۰۱ متر

فاصله تا رويال مال ۸۲۷ متر

فاصله تا بازار بهكيش ۳ کیلومتر و ۱۵۱ متر

تور لحظه آخری کیش هتل سارا

خرید تور کیش هتل سارا از رسپینا

تا به اینجا توضیحات کاملی در مورد این تور و هتل سارا برای شما ارایه شد. اما خوب است بدانید رسپینا خدمات دیگری نیز در زمینه سفر و گردشگری ارایه می دهد که مفتخر است مورد توجه و استفاده شما هم قرار بگیرد. از جمله دیگر خدمات گردشگری رسپینا می توان به امکان رزرو اقامتگاه اشاره کرد. به یاد داشته باشید رسپینا تخفیف های ویژه ای را به شکل دوره ای و مناسبتی در اختیار مشتریان عزیز خود قرار می دهد.  از دیگر خدمات عرضه شده در سایت رسپینا می توان به امکان رزرو بلیط نام برد. در ضمن رسپینا امکان استرداد آنلاین تمامی سفارشات شما را با امکان پشتیبانی 24 ساعته با پرسنلی مجرب و حرفه ای را تقدیم شما خواهد نمود. با رسپینا روی زمین نمی مانید...

Legal Seafood respina24.ir 10000000 09120393474 مشهد خیابان سناباد بین سناباد 52 و 54 پلاک 682 5 2250 Legal Seafood respina24.ir 10000000 09120393474 مشهد خیابان سناباد بین سناباد 52 و 54 پلاک 682 رسپینا 24 2021-10-25
5/ 5stars
بسیار عالی لذت بردم

error_outline نیاز به راهنمایی دارید؟

سوالات متداول

چطور تور کیش را ارزان رزور کنیم؟ expand_more

با توجه به اینکه تور های مختلف کیش از رسپینا قابل رزرو می باشد با بررسی تور ها می توانید تور لحظه آخری ارزان را خریداری نمایید.

بعد از رزرو تور چه اطلاعاتی برای ما ارسال می شود؟ expand_more

بلیط پرواز رفت و برگشت و همچنین واچر هتل ستاره برای شما ارسال می شود

درصد جریمه و کنسلی برای استرداد تور چقدر است؟ expand_more

درصد جریمه و شرایط کنسلی تورها به قوانین ایرلاین و هتل ها برای کنسل کردن بستگی دارد.

رزرو تور کیش از رسپینا چه مزایایی دارد ؟ expand_more

به طور خلاصه می توان گفت رسپینا خدماتی مثل امکان پشتیبانی 24 ساعته، امکان استرداد آنلاین وجه و ارایه تخفیفات ویژه را به مشتریان خود عرضه می کند.