• بلیط هواپیما

  • بلیط قطار

  • بلیط اتوبوس

  • رزرو هتل

  • رزرو آنلاین تور

  • بیمه مسافرتی

  • پیگیری

  • وبلاگ

  • تور کیش هتل سان رایز

expand_more
{{ctrl.notification}}

تور های تلفنی

کارشناس تور نام تور شرح تور مدت حداقل نرخ مشاهده
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
2,400,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
1,980,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
1,420,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه ، برخی هتل ها همراه با ناهار نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
1,830,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه ، نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
2,000,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت + برگشت ، اینترنت در هتل ، صبحانه ، نرخ ها مربوط به تاریخ غیرپیک میباشد
توضیحات تور: حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
2,140,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، اینترنت در هتل، ترانسفر ورود ،ترانسفر خروخ برخی هتلها ،تخفیفات خدمات گردشگری + گشتهای رایگان
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
2,790,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
1,290,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
1,870,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
2,760,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
1,890,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
1,570,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
1,500,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
2,260,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
2,170,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
2,280,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
سان رایز star_ratestar_ratestar_rate
کیش، مقابل بازار پردیس 2
صبحانه
1,880,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
صبحانه ، ترانسفر ورود ، ترانسفر خروج برخی هتل ها ، ناهار برخی هتل ها ، تخفیفات ویژه گردشگری
حضور حداقل یک ساعت و نیم قبل از پرواز در فرودگاه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر همراه داشتن مدرک محرمیت برای زوجین

تور کیش هتل سان رایز می تواند فرصتی استثنایی برای آن دسته از عزیزانی باشد که هنوز در طول سال جدید سفری را همراه با خوانواده خود نداشته اند . همیشه کیش جزو مقصد های اصلی همه مردم برای سفر هایشان بوده است و حال که این تور همراه با اقامت در هتل سان رایز شده است ، لذت این مسافرت به دلیل امکانات و موقعیت مکانی مناسب این هتل دو چندان خواهد شد . شما می توانید با مراجعه به سامانه انلاین رسپینا افدام به رزرو تور کیش نمایید . در این مقاله می خواهیم در مورد رزرو تور تفریحی به صورت ارزان و خدمات رسپینا صحبت کنیم . با رسپینا همراه باشید.

تور کیش هتل سان رایز

چرا تور کیش هتل سان رایز ؟

تور هتل سان رایز کیش از چند جهت حائز اهمیت است . ابتدا اینکه جزیره کیش از مهمترین قطب های گردشگری کشور می باشد و هر سال توریست های زیادی برای دیدن جاذبه های کیش به این جزیره سفر می کنند و دوم این مورد که هتل محل اقامت ، از جمله هتل های کیش با 3 ستاره و تراز اول جزیره محسوب می شود که با امکاناتی که در اختیار شما قرار می گیرد سبب می شود  اقامتی دلنشین را تجریه نمایید .

هتل سان رایز کیش که در رو به روی بازار پردیس 2 واقع شده است دسترسی آسانی به بازار های بزرگی چون پردیس و پانیذ دارد و شما می توانید به راحتی و در کمترین زمان ممکن خرید های خود را انجام دهید . فضای داخلی هتل بسیار زیبا طراحی شده و همچنین برای رفاه هر چه بیشتر میهمانان خود در لابی و اتاق های هتل اینترنت به صورت نا محدود و رایگان قرار داده شده است .

رزرو ارزان تور های تفریحی کیش

راه های رسیدن به یک سفر ارزان برای کسی که مسیر را بشناسد بسیار زیاد است . اکثر ما تنها مسافرت را در خرید بلیط و رزرو محل اسکان به صورت معمولی می دانیم و همیشه به دنبال تعطیلات و مناسبت های خاص برای سفر می گردیم . اگر اندکی بتوانید در زمان سفر و نحوه ی خرید هایتان تغییر ایجاد کنید ، شما هم می توانید سفری ارزان را تجربه نمایید . در ادامه به بررسی این روش ها خواهیم پرداخت .

رزرو تور لحظه آخری هتل سان رایز کیش

رزور اینترنتی تور کیش هتل سان رایز با تخفیف

اولین کاری که شما در دیجی کالا انجام می دهید چیست ؟ مشخصا به دنبال جنس مورد نظر خود می گردید و سپس همان وسیله را با تخفیف دوست دارید بخرید . پس در جست و جوی تخفیفات موجود روی آن کالا می روید . برای خرید یک تور نیز باید به همین روش عمل کنید و ابتدا یک سامانه جامع با تور های مختلف به کیش پیدا کنید و سپس توری که دارای تخفیف هست را خریداری کنید. سامانه انلاین رسپینا همواره به دلیل تور های تفریحی فراوانی که به مقصد کیش دارد ، تخفیفاتی را روی بعضی آن ها لحاظ می کند و می توانید با خرید از این سامانه خریدی ارزان را را تجربه کنید . همچنین در این سامانه امکان خرید بلیط چارتر ارزان نیز فراهم شده است .

تور لحظه آخری کیش

تور هایی لحظه اخری زمانی به فروش می رسند که یک یا دو روز به زمان حرکت باقی مانده باشد و آژانس های هواپیمایی برای جلو گیری از ضرر زیاد اقدام به فروش لحظه آخری تور های خود می کنند . تورهای تفریحی چارتری از 20 در صد تخفیف ممکن است شروع شوند و تا 60 درصد پایین تر از قیمت اصلی نیز گاهی به فروش می رسند . استفاده از این فرصت می تواند باعث شود با قیمتی که حتی فکرش را نمی کردید بتوانید به کیش سفر کنید.

بهترین زمان برای خرید تور کیش هتل سان رایز

در این مرحله باید کمی از خود انعطاف به خرج دهید . حتما لازم نیست در تابستان به سفر بروید یا موقع تعطیلات عید این کار را انجام دهید . البته درست است که فرصت خالی و مرخصی در این روز ها بیشتر است ، ولی به دلیل همین شلوغی و حجم بالای مسافران قیمت خدمات نیز افزایش زیادی می گیرد . بهترین زمان برای سفر به کیش با تور هتل سان رایز زمستان و پاییز می باشد که هم مدارس باز است و مردم کمتر به دنبال سفر هستند و هم تعطیلات زیادی در ان وجود ندارد .

تور هتل سان رایز کیش ارزان

خدمات آنلاین رسپینا

رسپینا همواره در هر چه بهتر شدن خدمات خود به شما هموطنان عزیز تلاش کرده و هر روز در صدد ارتقای کیفیت قسمت های مختلف سامانه انلاین خود بوده است . تعدادی از اصلی ترین خدماتی که از این سامانه می توانید دریافت کنید عبارتند از رزرو واحد اقامتی، خرید بلیط، پشتیبانی 24 ساعته. اتفاقات ناخواسته شاید سبب شود در پروسه خرید اینترنتی شما اشکالی به وجود اید. اگر قصد خرید تور به مقصد کیش را دارید ولی در مورد امکاناتی که در اختیار شما قرار داده خواهد شد ، سوالاتی برای شما پیش می آید. می توانید برای رفع تمامی مشکلات خود در رزرو تور کیش هتل سان رایز در هر ساعتی از شبانه روز با کارشناسان پشتیبانی رسپینا تماس گرفته تا سریعا اقدام به بر طرف کردن مشکل شما نمایند. همواره در رسپینا رفاه حال شما اولویت ما می باشد. با رسپینا روی زمین نمی مانید ...

Legal Seafood respina24.ir 10000000 09120393474 مشهد خیابان سناباد بین سناباد 52 و 54 پلاک 682 5 2250 Legal Seafood respina24.ir 10000000 09120393474 مشهد خیابان سناباد بین سناباد 52 و 54 پلاک 682 رسپینا 24 2021-10-25
5/ 5stars
بسیار عالی لذت بردم

error_outline نیاز به راهنمایی دارید؟

سوالات متداول

چگونه می توان تور کیش هتل سان رایز را ارزان خریداری کرد ؟ expand_more

یا خرید تور لحظه اخری کیش و همچنین خرید از سامانه رسپینا و استفاده از تخفیفات خرید آنلاین تور این سامانه

چه مدارکی باید برای سفر با تور همراه ما باشد؟ expand_more

برای زوجین شناسنامه و عقدنامه و برای سایرین مدرک شناسایی معتبر

بهترین زمان برای سفر به جزیره کیش چه موقعی از سال است؟ expand_more

با توجه به هوای گرم جنوب و جزیره کیش بهترین زمان برای مسافرت به این جزیره در فصل های سرد سال یعنی پاییز و زمستان می باشد. با این حال اگر شما دوست دارید وقتی جزیره خلوت است به آن سفر کنید بهرین زمان تابستان و فصل امتحانات است.

مزیت خرید این تور از رسپینا چیست ؟ expand_more

شما با رزرو این تور از رسپینا به غیر از اینکه تخفیفات این مجموعه شامل حال شما می شود از خدمات متونع این سامانه از جمله پشتیبانی 24 ساعته و امکان استرداد بلیط نیز بهره مند می شوید.