{{ctrl.notification}}
اطلاعات قطار انتخابی رفت
اطلاعات قطار انتخابی
زمان رزرو
{{train.fromfa}}
{{train.exitTime}}
 {{train.Ownerfa}} {{train.wagonname}}
{{train.like}} thumb_up
{{train.tofa}}
{{train.TimeOfArrival}}
{{searchTrain.dateFa}}
شرکت ریلی : {{train.Ownerfa}}
شماره قطار : {{train.number}}
نوع سالن : سالنی {{train.compartmentCapicity}} نفره کوپه ای {{train.compartmentCapicity}} نفره
airline_seat_recline_extra {{train.capacity}} نفر
{{train.price}} تومان
{{train.discountprice}} تومان {{train.price}} تومان
expand_less جزییات expand_less شرایط استرداد
expand_lessقوانین و مقررات صدور بلیت حمل خودرو

شرایط استرداد

ساعت 12 ظهر روز قبل از حركت 90% بهاي بليط عودت می شود.

از ساعت 12ظهر روز قبل از حركت تا 3 ساعت مانده به حركت 70% بهاي بليط به شما عودت می شود.

از 3 ساعت مانده به حركت تا لحظه حركت قطار 50% بهاي بليط به شما عودت می شود.

پس از حركت قطار امكان استرداد وجود ندارد و بليط شما سوخت خواهد شد.

1. پس از رسيدن قطار به مقصد تحويل فوري خودرو به دليل انجام امور مربوط به تخليه خودرو از واگن امكان پذير نبوده و تحويل خودرو در ساعات اداري و با فاصله زماني انجام می شود.

2. ساعت حركت درج شده روي بليت حمل خودرو، آخرين زمان پذيرش خودرو جهت اعزام از مبداء حركت بوده و شروع پذيرش خودرو از ساعت 8 صبح روز حركت قطار مي باشد. تبصره : موارد استثناء در قسمت توضيحات خاص بليت اعلام مي گردد. (مانند حمل خودرو در مسير مشهد – شيراز)

3. حمل خودروهاي با ارتفاع بيش از 158 سانتيمتر (شاسي بلند – پاترول، پرادو، سانتافه، نيسان وانت و ...) يا عرض بيش از 180 سانتي متر (اكسل پهن) مقدور نميباشد.

4. جهت خودروهاي عبوري از ايستگاه تهران، لازم است بليت حمل خودرو در مسير دوم با يك روز فاصله از ورود قطار اول به تهران صادر گردد.

5. در صدور بليت براي ساير خودروهاي عبوري، ساعت حركت انتخابي براي بليت خودرو در مسير دوم با پيشبيني تأخيرات احتمالي قطار اول و رعايت بند 2 اقدام گردد. بر اين اساس، لازم است حداقل 8 ساعت بين زمان رسيدن قطار اول به مقصد تا زمان حركت قطار دوم فاصله در نظر گرفته شود.

6. ارائه اوراق شناسايي مالك و نيز خودرو هنگام تحويل دادن و تحويل گرفتن آن الزامي ميباشد.

7. درج شماره شهرباني (پلاك) خودرو و سپس نام خودرو و تا حد امكان نام مالك خودرو بر روي بليت ضروري است. 7.1. براي خودروهاي صفركيلومتر كه هنوز شماره نشده اند، شش رقم آخر شماره شاسي به جاي شماره پلاك درج شود. در اينگونه موارد، ارائه برگه فروش هنگام تحويل خودرو الزامي است.

7.2. براي خودروهاي گذر موقت و عبوري، فقط تا قبل از به اتمام رسيدن زمان مجوز عبور ميتوانند با همان شماره پلاك گذر موقت بليت صادر نمايند.

امکانات : تهویه هوا track_changes صوت و تصویر tv

قطار {{train.traininfo.name}}

{{train.traininfo.summary}} [ توضیحات کامل ]

اطلاعات قطار انتخابی برگشت
{{trainReturn.fromfa}}
{{trainReturn.exitTime}}
 {{trainReturn.Ownerfa}} {{trainReturn.wagonname}}
{{trainReturn.like}} thumb_up
{{trainReturn.tofa}}
{{trainReturn.TimeOfArrival}}
{{searchTrain.returndateFa}}
شرکت ریلی : {{trainReturn.Ownerfa}}
شماره قطار : {{trainReturn.number}}
نوع سالن : سالنی {{trainReturn.compartmentCapicity}} نفره کوپه ای {{trainReturn.compartmentCapicity}} نفره
airline_seat_recline_extra {{trainReturn.capacity}} نفر
{{trainReturn.price}} تومان
{{trainReturn.discountprice}} تومان {{trainReturn.price}} تومان
expand_less جزییات expand_less شرایط استرداد
expand_lessقوانین و مقررات صدور بلیت حمل خودرو

شرایط استرداد

ساعت 12 ظهر روز قبل از حركت 90% بهاي بليط عودت می شود.

از ساعت 12ظهر روز قبل از حركت تا 3 ساعت مانده به حركت 70% بهاي بليط به شما عودت می شود.

از 3 ساعت مانده به حركت تا لحظه حركت قطار 50% بهاي بليط به شما عودت می شود.

پس از حركت قطار امكان استرداد وجود ندارد و بليط شما سوخت خواهد شد.

1. پس از رسيدن قطار به مقصد تحويل فوري خودرو به دليل انجام امور مربوط به تخليه خودرو از واگن امكان پذير نبوده و تحويل خودرو در ساعات اداري و با فاصله زماني انجام می شود.

2. ساعت حركت درج شده روي بليت حمل خودرو، آخرين زمان پذيرش خودرو جهت اعزام از مبداء حركت بوده و شروع پذيرش خودرو از ساعت 8 صبح روز حركت قطار مي باشد. تبصره : موارد استثناء در قسمت توضيحات خاص بليت اعلام مي گردد. (مانند حمل خودرو در مسير مشهد – شيراز)

3. حمل خودروهاي با ارتفاع بيش از 158 سانتيمتر (شاسي بلند – پاترول، پرادو، سانتافه، نيسان وانت و ...) يا عرض بيش از 180 سانتي متر (اكسل پهن) مقدور نميباشد.

4. جهت خودروهاي عبوري از ايستگاه تهران، لازم است بليت حمل خودرو در مسير دوم با يك روز فاصله از ورود قطار اول به تهران صادر گردد.

5. در صدور بليت براي ساير خودروهاي عبوري، ساعت حركت انتخابي براي بليت خودرو در مسير دوم با پيشبيني تأخيرات احتمالي قطار اول و رعايت بند 2 اقدام گردد. بر اين اساس، لازم است حداقل 8 ساعت بين زمان رسيدن قطار اول به مقصد تا زمان حركت قطار دوم فاصله در نظر گرفته شود.

6. ارائه اوراق شناسايي مالك و نيز خودرو هنگام تحويل دادن و تحويل گرفتن آن الزامي ميباشد.

7. درج شماره شهرباني (پلاك) خودرو و سپس نام خودرو و تا حد امكان نام مالك خودرو بر روي بليت ضروري است. 7.1. براي خودروهاي صفركيلومتر كه هنوز شماره نشده اند، شش رقم آخر شماره شاسي به جاي شماره پلاك درج شود. در اينگونه موارد، ارائه برگه فروش هنگام تحويل خودرو الزامي است.

7.2. براي خودروهاي گذر موقت و عبوري، فقط تا قبل از به اتمام رسيدن زمان مجوز عبور ميتوانند با همان شماره پلاك گذر موقت بليت صادر نمايند.

امکانات : تهویه هوا track_changes صوت و تصویر tv

قطار {{train.traininfo.name}}

{{train.traininfo.summary}} [ توضیحات کامل ]

مسافر گرامی خواهشمند است موارد زیر را رعایت نمایید:

نام و نام خانوادگی خود را به لاتین وارد کنید.

عوارض خروج از کشور را قبل از سفر پرداخت کرده و برگه مربوطه را همراه داشته باشد.

ضمن همراه داشتن گذرنامه خود توجه داشته باشید که لازم است از گذرنامه مسافرین از تاریخ ورود به قطار به مدت 6ماه اعتبار داشته باشد.

مسافران
مسافر {{$index+1}}
روز
ماه
سال

مرحله اول:نام مالک خودرو و مشخصات خودرو (در صورت عدم همخوانی مشخصات وارد شده عواقب آن بعهده مالک می باشد)

مثال: نام و نام خانوادگی مالک = بابک زاهدی

مثال: شماره پلاک یا شماره شاسی-نوع خودرو = 11 الف 112 ایران 11-پژو

وارد نمودن شماره پلاک یا شماره شاسی و نوع خودرو براساس مثال داده شده الزامی می باشد.اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید.

خودروها
اطلاعات خودرو {{$index+1}}

افزودن مسافر

افزودن مسافر ({{passenger}})

افزودن خودرو

افزودن خودرو ({{passenger}})
اطلاعات تماس
اطلاعات سالن و کوپه
قطار رفت
{{confirm.params.gotrain.wagonname}}
سالن :
{{confirm.params.gotrain.wagon}}
کوپه :
{{confirm.params.gotrain.cope}}
رزرو از :
{{typeTname}}
جنسیت :
{{typeTgender}}
قطار برگشت
{{confirm.params.returntrain.wagonname}}
سالن :
{{confirm.params.returntrain.wagon}}
کوپه :
{{confirm.params.returntrain.cope}}
رزرو از :
{{typeTname}}
جنسیت :
{{typeTgender}}
قبل از زدن دکمه ثبت و ادامه قوانین رزرو اینترنتی را مطالعه نمودم و آن را قبول دارم.
اطلاعات مسافران
ردیف نوع مسافر نام و نام خانوادگی کد ملی/پاسپورت تاریخ تولد خدمات نرخ
{{$index+1}}
بزرگسال
کودک
{{confirm.params.namep[n]}} {{confirm.params.familyp[n]}}
{{confirm.params.melicode[n]}}
{{confirm.params.passport_number[n]}}
{{confirm.params.birthday[n]}}
رفت {{foodText(confirm.params.food[n])}}
برگشت {{foodTextReturn(confirm.params.returnfood[n])}}
{{setIndex(n)}} تومان
{{setIndexReturn(n)}} تومان
{{$index+1}}
کسر از کوپه
{{confirm.params.namep[n]}} {{confirm.params.familyp[n]}}
{{confirm.params.melicode[n]}}
{{confirm.params.passport_number[n]}}
{{confirm.params.birthday[n]}}
{{confirm.params.Price[5] /10 | fee}} تومان
{{confirm.params.returnprice[5] /10 | fee}} تومان
اطلاعات خودروها
ردیف نام و نام خانوادگی مالک اطلاعات خودرو نرخ
{{$index+1}}
{{confirm.params.namep[n]}} {{confirm.params.familyp[n]}}
{{confirm.params.cardata[n]}}
{{setIndex(n)}} تومان
{{setIndexReturn(n)}} تومان
نکات مهم

warning لطفا اطلاعات وارد شده را کنترل کرده و پس از اطمینان از درستی آن ها برای پرداخت هزینه اقدام کنید.

warning لطفا توجه داشته باشید: در صورتیکه اطلاعات زیر را اشتباه وارد نموده اید و یا نیاز به تغییر آن دارید میتوانیداز دکمه ویرایش اطلاعات استفاده کنید.

فاکتور
جمع کل : {{(confirm.fprice)/10 | fee }} تومان
تخفیف :
{{(confirm.insuranceInfo.discount)/10 | fee}} تومان
قابل پرداخت : {{(confirm.fprice)/10 | fee }} تومان
اطلاعات تماس
تلفن همراه :
0{{confirm.params.cellphone}}
آدرس ایمیل :
{{confirm.params.email}}
{{confirm.params.discountCodeMessage}}

بلیط قطار به سراسر ایران

بلیط قطار از گذشته تا امروز بخاطر امنیت بالا و همچنین راحتی و آسایش مسافران در این شیوه سفر طرفداران زیادی داشته است. وجود قطارهای متنوع با امکانات عالی و قیمت مناسب از جمله دلایلی می باشند که باعث شده اند تا در حال حاضر نیز سفر با قطار در اولویت ویژه ای قرار بگیرد. به همین خاطر سایت خرید بلیط قطار رسپینا برای رفاه حال هر چه بیشتر مسافران گرامی  شرایط بسیار مناسبی را برای خرید بلیط و شروع سفرهای ریلی را فراهم نموده است که عبارتند از:

خرید اینترنتی بلیط قطار

از بهترین و مهم ترین مزایای خرید اینترنتی بلیط قطار از رسپینا24 می توان به خرید در کمترین زمان اشاره نمود. استفاده از تمام استانداردهای لازم در طراحی سیستم فروش بلیط و حذف پیچیدگی ها در فرآیند خرید شرایطی را فراهم نموده است تا در مدت زمان کوتاه خرید انجام شود. تنوع زیاد در بین قطارهای موجود در ناوگان ریلی ایران و تردد زیاد در برخی از مسیرها باعث می شود تا انتخاب بهترین گزینه کمی سخت باشد. رسپینا24 برای این منظور فرآیند جستجوی قطار را به گونه ای طراحی نموده است که نتایج جستجو براحتی و بر اساس فاکتورهای مختلف قابل فیلتر شدن می باشند.

اطلاع رسانی پیش فروش بلیط های قطار

در برخی از بازه های زمانی که تقاضا برای سفرهای ریلی با رشد زیادی مواجه میشود، کارگزاران و شرکت های ریلی بلیط های خود را پیش فروش می کنند. تاریخ دقیق پیش فروش بلیط از قبل مشخص و ثابت نبوده و چند روز قبل از شروع اعلام میشود. با توجه به  تعداد زیاد کانال های اطلاع رسانی مختلفی که راه ارتباطی رسپینا24 با همراهانش می باشد، این بازه های زمانی اعلام شده و مسافران می توانند نسبت به خرید بلیط خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است که سامانه رزرواسیون بلیط قطار رسپینا24 از نظر فنی بسیار قدرتمند بوده و در بازه های زمانی پیش فروش که با ترافیک زیادی روبرو میشود، از نظر سرعت هیچگونه کاهش نخواهد داشت و شرایط ایده آلی برای خرید رزرو این بلیط ها فراهم می باشد.

خرید آنلاین بلیط در تمام مسیرهای ریلی

با توجه به تقاضای بسیار زیاد برای سفر با قطار، ناوگان ریلی کشورمان با تغییر و تحول بسیار زیادی مواجه شده است و کارگزاران متعددی در این زمینه فعالیت دارند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد رسپینا24، پوشش تمام مسیرهای ریلی می باشد که توسط کارگزاران مختلف ارائه میشوند. کافیست با ورود به این سامانه مبدا و مقصد سفر را انتخاب کنید تا با لیست کاملی از تمام قطارهای موجود برای آن مواجه شوید. به عبارت دیگر، مبدا و مقصد و نوع قطار مورد نظرتان هر چیزی که باشد مهم نیست و تفاوتی ندارد که بخواهید بلیط قطار تهران مشهد را خریداری کنید یا مسیرهای دیگر، در هر صورت با این سامانه می توانید در کمترین زمان نسبت به رزرو بلیط آن اقدام کنید.

خرید گروهی بلیط 

از دیگر ویژگی های منحصر به فرد رسپینا24، خرید گروهی بلیط می باشد که موجب رضایت کاربران شده است. با این امکان می توان فرآیند رزرو و پرداخت مبلغ بلیط را تنها در یک مرتبه انجام داد و نیاز به خریدهای متعدد نخواهد بود. علاوه براین، در صورت تمایل مسافران می توانند نسبت به دربست کردن کوپه نیز اقدام کنند.

استرداد آنلاین بلیط 

با توجه به تغییراتی که در برنامه های سفر مسافران ممکن است رخ دهد، تمام بلیط ها را می توان بر اساس قوانین شرکت های کارگزار استرداد نمود. درصد جریمه استرداد بلیط های قطار به قوانین شرکت های ریلی و مدت زمان باقی مانده تا حرکت قطار بستگی داشته و نرخ ثابتی ندارند. با توجه به اینکه تمام خدمات رسپینا24 از امکان استرداد آنلاین برخوردار می باشند، می توانید بدون از دست دادن زمان بلیط را کنسل کنید. مسئله بسیار مهم اینکه، برای استفاده از امکان استرداد آنلاین بلیط رسپینا24 تنها تا 90 دقیقه قبل از حرکت قطار فرصت خواهید داشت.

ارزان ترین قیمت بلیط قطار

مدیریت هزینه های سفر تحت تاثیر فاکتورهای متعددی قرار دارد و موارد مختلفی از قبیل نوع و نحوه خرید بلیط و مکانی که برای اقامت چند روزه انتخاب می کنید و غیره همگی می توانند در گران یا ارزان بودن سفر نقش داشته باشند. لذا اگر به دنبال ارزان ترین قیمت بلیط قطار در مسیر مورد نظر هستید، لازم است به نوع قطار، مسیر و بازه زمانی سفر توجه داشته باشید. با توجه به اینکه رسپینا24 سایت معتبر خرید بلیط برای سفرهای ریلی می باشد، تمام قطارهای موجود در ناوگان ریلی کشورمان را پوشش می دهد، لذا می توانید با مقایسه آسان شرایط و قیمت بلیط های هر یک در نهایت با آسان ترین شیوه ممکن بلیط ارزان را انتخاب و خریداری کنید. 

خرید بلیط قطار

نکات مهم رزرو بلیط قطار

 • * در رزرو قطارهای رجا بهمراه رزرو هتل، نوع اتاق و مدت اقامت می بایست بطور دقیق برای هر بلیت انتخاب گردد. ظرفیت اتاق ها می بایست متناسب با تعداد مسافران انتخاب شود. بطور مثال در صورت تمایل به سفر و رزرو انفرادی اتاق لزوما می بایست اتاق یک تخته انتخاب شده و از انتخاب اتاقهای چند تخته اجتناب شود.
 • * مسافران باید در ورود اطلاعات خود از قبیل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و کد ملی دقت کافی داشته باشند. در صورت عدم تطابق در اطلاعات درج شده روی بلیط با کارت شناسایی مسافر، تمامی مسئولیت بر عهده ی مسافر بوده و رسپینا24 مسئولیتی در این زمینه عهده دار نخواهد شد.
 • * در صورت مغایرت نام مسافر با نام درج شده روی بلیط، مسافر بدون بلیط در نظر گرفته خواهد شد. در نتیجه از خرید بلیط با نام مخفف یا خرید بلیط گروهی با نام های تکراری خودداری شود.
 • * اطلاعات مورد نیاز اتباع خارجی برای خرید بلیط شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و شماره ی گذرنامه می باشد. لازم به ذکر است، اتباع افغانستان در صورت نداشتن گذرنامه، برگه ی تردد با 10 الی 15 روز اعتبار باید همراه داشته باشند. فرزندان اتباع افغانستان، در صورتی که سن کمتر از 10 سال داشته باشند، می توانند از برگه ی تردد والدین خود استفاده نمایند. فرزندان بالای 10 سال باید برگه ی تردد جدا تهیه نمایند.
 • * بعد از تکمیل فرآیند رزرو بلیط قطار، امکان ویرایش و تغییر اطلاعات وجود ندارد. مسافران باید در ورود اطلاعات دقت داشته باشند.
 •  * بلیط دریافتی توسط مسافر باید بدور از هرگونه خط خوردگی باشد. در صورت وجود خط خوردگی روی بلیط، از پذیرش آن خودداری می شود.
 •  * در شرایطی که مسافر بعد از رزرو بلیط از سفر منصرف شود، باید برای استرداد آن اقدام نماید.

قوانین و نکات مهم در خرید آنلاین بلیط قطار

اطلاع داشتن از قوانین خرید و استفاده از قطار پیش از خرید بلیط امری بسیار مهم است که می توند از به وجود آمدن بسیاری مشکلات احتمالی جلوگیری کند شرایط و قوانین مورد نیاز مسافران برای داشتن سفری آرام وبی دغدغه به شرح ذیل می باشد:

 • * مسافرانی که قصد رزرو بلیط برای دو قطار متوالی را دارند، باید به این نکته توجه داشته باشند که فاصله ی رسیدن قطار اول و حرکت قطار دوم، حداقل 3 ساعت باشد. عدم توجه به این فاصله ی زمانی، در صورت کنسل شدن بلیط دوم، تمامی مسئولیت بر عهده ی مسافر خواهد بود.
 • * آدرس پست الکترونیک و شماره ی تلفن همراه که در زمان خرید بلیط وارد شده است باید درست و در دسترس باشد تا مسافر از اطلاع رسانی های مواقع ضروری مطلع گردد.
 • * درهای قطار 10 دقیقه قبل از حرکت بسته شده و امکان سوار شدن مسافران به قطار وجود ندارد.

رزرو آنلاین بلیط قطار

شرایط و قوانین چاپ بلیط

 •  * تمام مسافران در زمان سوار شدن به قطار، باید نسخه ی چاپ شده ی بلیط را همراه داشته باشند. می توانید علاوه بر شرکت راه آهن در نمایندگی های فروش بلیط، بلیط خود را چاپ کنید ,در غیر این صورت، امکان سوار شدن به قطار در برخی موارد وجود نخواهد داشت.
 • * در صورت عدم دسترسی به پرینتر در طی مراحل خرید بلیط، با همراه داشتن کارت شناسایی و اطلاعات از قبیل سالن، کوپه و شماره سریال و پرداخت هزینه به ایستگاه های فروش بلیط، امکان تهیه ی بلیط اینترنتی وجود دارد.
 • * در شرایطی که قطار دچار حادثه گردد، مسافرانی که دچار خسارت شده اند، با همراه داشتن نسخه ی چاپ شده ی بلیط می توانند هزینه ی خسارت را دریافت نمایند.

قوانین مفقود شدن بلیط قطار

 • * در صورت گم شدن بلیط قطار، مسافر می تواند در بازه ی زمانی اداری به ایستگاه های راه آهن که فروش اینترنتی بلیط انجام می دهند مراجعه نموده و بلیط المثنی دریافت نماید.
 •  * برای دریافت بلیط المثنی حضور مسافر 45 دقیقه قبل از حرکت قطار در ایستگاه های راه آهن که به سیستم فروش آنلاین بلیط قطار مجهز می باشند الزامی است.
 •  * امکان صدور بلیط المثنی تنها برای بلیط هایی که از طریق شبکه ی رایانه ای دریافت شده اند وجود دارد.
 • * امکان صدور مجدد بلیط المثنی وجود ندارد، در نتیجه در حفظ و مراقبت از بلیط المثنی دقت نمایید.
 • * صدور بلیط المثنی با پرداخت 5 درصد هزینه ی بلیط اصلی انجام می شود.

شرایط و ضوابط تعرفه های قطار

 •  * حداقل سن در رزرو بلیط برای مسافران تنها، 17 سال می باشد
 •  * طبق تعرفه های تعریف شده برای سفرهای ریلی،  مسافران بالای 12 سال به عنوان بزرگسال محسوب شده و باید هزینه ی خرید بلیط به طور کامل پرداخت گردد
 •  * هزینه ی بلیط برای کودکان بین 2 تا 12 سال به صورت نیم بها محاسبه می گردد.
 •  * برای نوزادان زیر 2 سال، تنها 10 درصد قیمت کل بلیط به عنوان بیمه ی عوارض باید پرداخت گردد.
 •  * در صورت خرید بلیط برای نوزادان، نمی توان از صندلی های داخل کوپه برای نوزاد استفاده نمود. مسافرانی که قصد دارند از صندلی های قطار برای نوزاد استفاده کنند، باید بلیط نیم بها تهیه نمایند.
 • * خانواده ی شهدا و جانبازان بالای 25 درصد، می توانند با ارائه ی کارت معتبر جانبازی یا بنیاد شهید، از مراکز فروش بلیط قطار، بلیط نیم بها تهیه نمایند.
 • * جانبازانی که در طول سفر نیاز به همراه دارند، شخص همراه با ارائه ی معرفی نامه از بنیاد می تواند بلیط نیم بها خریداری نماید.
 • * در صورت عدم استفاده ی صحیح از تعرفه و سهمیه ها، بلیط صادر شده استرداد و مسافر جریمه خواهد شد.
 • * مسافران از لحظه ی سوار شدن تا خارج شدن از قطار بیمه می باشند.
 • * بیمه ی حوادث شامل هزینه ی خدمات درمانی و پزشکی، نقص عضو، فوت بخاطر آتش سوزی، انفجار و غیره می باشد.

قوانین استرداد آنلاین بلیط قطار
قوانین صدور بلیت قطار های بین المللی

 • *  تا قبل از 1 ساعت از زمان صدور  میتوان بلیت را ابطال و کل هزینه به مسافر استرداد شود.
 • * تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از حركت 90% بهاي بليط عودت می شود.
  از ساعت 12ظهر روز قبل از حركت تا 3 ساعت مانده به حركت 70% بهاي بليط عودت می شود. 
 • * از 3 ساعت مانده به حركت تا لحظه حركت قطار 50% بهاي بليط عودت می شود. 
 • *پس از حركت قطار امكان استرداد وجود ندارد و بليط سوخت خواهد شد
بلیط قطار
در حال جستجو قطار حمل خودرو رفت و برگشت
0%
لطفا منتظر بمانید ...
headset_mic

آیا قیمت بلیط قطار برای کودکان متفاوت است؟

هزینه ی بلیط قطار برای کودکان بین 2 تا 12 سال به صورت نیم بها محاسبه می گردد. برای نوزادان زیر 2 سال، تنها 10 درصد قیمت کل بلیط به عنوان بیمه ی عوارض باید پرداخت گردد.

درصورت خرید بلیط برای نوزادان میتوان از صندلی های قطار برای آنها استفاده کرد؟

در صورت خرید بلیط قطار برای نوزادان، نمی توان از صندلی های قطار برای نوزاد استفاده نمود. مسافرانی که قصد دارند از صندلی های قطار برای نوزاد استفاده کنند، باید بلیط قطار نیم بها تهیه نمایند.

آیا می توان در قطار کوپه ای را به صورت دربست رزرو کرد؟

بله، مسافران میتوانند در صورت وجود کوپه ی خالی، آن کوپه را به صورت دربست رزرو کنند

شرایط استرداد بلیط قطار به چگونه است؟

تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از حركت 90% بهاي بليط عودت می شود. از ساعت 12ظهر روز قبل از حركت تا 3 ساعت مانده به حركت 70% بهاي بليط عودت می شود. از 3 ساعت مانده به حركت تا لحظه حركت قطار 50% بهاي بليط عودت می شود. پس از حركت قطار امكان استرداد وجود ندارد و بليط سوخت خواهد شد

شرایط ابطال بلیط قطار به چه صورت است؟

تا قبل از 1 ساعت از زمان صدور میتوان بلیت را ابطال و کل هزینه به مسافر استرداد شود.