محرم
{{ctrl.notification}}
آخرین تور های تلفنی
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
BAXOS star_ratestar_ratestar_rate
Koryun Street 5, 0025 Yerevan, Armenia
صبحانه
10,100,000
تومان
phone
02191012900
BELLA star_ratestar_ratestar_rate
Ataturk Mah. Saint Jean Cad. No:7 Selcuk , 35920 Selcuk, Turkey
صبحانه
10,100,000
تومان
phone
02191012900
SHIRAK star_ratestar_ratestar_rate
Khorenatsi Street 13A, 7010 Yerevan, Armenia
صبحانه
11,630,000
تومان
phone
02191012900
REGINEH star_ratestar_ratestar_rate
Norki Ayginer Street 235/1, 0047 Yerevan, Armenia
صبحانه
12,250,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت و برگشت با ارمنیا-اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی -بیمه مسافرتی-راهنمای تور -سیم کارت
تست PCR دز بدو ورود به فرودگاه ایروان انجام میگیرد و هزینه ان به عهده مسافر میباشد (40دلار-اعتبار96 ساعت)بدیهی است پس از بازگشت به ایران نیاز به انجام مجدد تست میباشد
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
BAXOS star_ratestar_ratestar_rate
Koryun Street 5, 0025 Yerevan, Armenia
صبحانه
9,650,000
تومان
phone
02191012900
BELLA star_ratestar_ratestar_rate
Ataturk Mah. Saint Jean Cad. No:7 Selcuk , 35920 Selcuk, Turkey
صبحانه
9,650,000
تومان
phone
02191012900
SHIRAK star_ratestar_ratestar_rate
Khorenatsi Street 13A, 7010 Yerevan, Armenia
صبحانه
10,000,000
تومان
phone
02191012900
REGINEH star_ratestar_ratestar_rate
Norki Ayginer Street 235/1, 0047 Yerevan, Armenia
صبحانه
10,380,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت و برگشت با ارمنیا-اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی -بیمه مسافرتی-راهنمای تور -سیم کارت
تست PCR دز بدو ورود به فرودگاه ایروان انجام میگیرد و هزینه ان به عهده مسافر میباشد (40دلار-اعتبار96 ساعت)بدیهی است پس از بازگشت به ایران نیاز به انجام مجدد تست میباشد
هتل آدرس هتل خدمات نرخ
(هر نفر در اتاق دو تخته)
تماس
BAXOS star_ratestar_ratestar_rate
Koryun Street 5, 0025 Yerevan, Armenia
صبحانه
9,200,000
تومان
phone
02191012900
BELLA star_ratestar_ratestar_rate
Ataturk Mah. Saint Jean Cad. No:7 Selcuk , 35920 Selcuk, Turkey
صبحانه
9,200,000
تومان
phone
02191012900
SHIRAK star_ratestar_ratestar_rate
Khorenatsi Street 13A, 7010 Yerevan, Armenia
صبحانه
9,500,000
تومان
phone
02191012900
REGINEH star_ratestar_ratestar_rate
Norki Ayginer Street 235/1, 0047 Yerevan, Armenia
صبحانه
9,800,000
تومان
phone
02191012900
وسیله نقلیه خدمات تور توضیحات
رفت :
هواپیما
برگشت :
هواپیما
پرواز رفت و برگشت با ارمنیا-اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی -بیمه مسافرتی-راهنمای تور -سیم کارت
تست PCR دز بدو ورود به فرودگاه ایروان انجام میگیرد و هزینه ان به عهده مسافر میباشد (40دلار-اعتبار96 ساعت)بدیهی است پس از بازگشت به ایران نیاز به انجام مجدد تست میباشد

فرم نظر سنجی

لیست نظرات
expand_less

فرم نظر سنجی

امتیاز شما به این شهر: :