بلیط قطار بافق محمدیه

ارزانترین نرخ: شنبه

07/12 سه شنبه
۱۰۴ ت
07/13 چهارشنبه
۱۰۴ ت
07/14 پنجشنبه
۱۰۴ ت
07/15 جمعه
۱۰۴ ت
07/16 شنبه
۱۰۴ ت
07/17 یکشنبه
۱۰۴ ت
07/18 دوشنبه
۱۰۴ ت
07/19 سه شنبه
--
07/20 چهارشنبه
--
07/21 پنجشنبه
--
07/22 جمعه
--
07/23 شنبه
--
07/24 یکشنبه
--
07/25 دوشنبه
--
07/26 سه شنبه
--
07/27 چهارشنبه
--
07/28 پنجشنبه
۱۰۴ ت
07/29 جمعه
--
07/30 شنبه
--
08/01 یکشنبه
--
08/02 دوشنبه
--
08/03 سه شنبه
--
08/04 چهارشنبه
--
08/05 پنجشنبه
--
08/06 جمعه
--
08/07 شنبه
--
08/08 یکشنبه
--
08/09 دوشنبه
--
08/10 سه شنبه
--
08/11 چهارشنبه
--
1 مسافر arrow-down
seat کوپه عادی arrow-down
GPS
از کجا؟
arrow-toggle
location
به کجا؟
calender
تاریخ رفت

خرید بلیط قطار بافق محمدیه

شرکت ریلی قطار نوع کوپه زمان حرکت مبلغ
جوپار جوپار 3 ستاره 6 تخته کوير کوپه 6 نفره
سه شنبه 1401/07/12 22:12
103,900 تومانء
جوپار جوپار 3 ستاره 6 تخته کوير کوپه 6 نفره
چهارشنبه 1401/07/13 22:12
103,900 تومانء
جوپار جوپار 3 ستاره 6 تخته کوير کوپه 6 نفره
پنجشنبه 1401/07/14 22:12
103,900 تومانء
جوپار جوپار 3 ستاره 6 تخته کوير کوپه 6 نفره
جمعه 1401/07/15 22:12
103,900 تومانء
جوپار جوپار 3 ستاره 6 تخته کوير کوپه 6 نفره
شنبه 1401/07/16 22:12
103,900 تومانء
جوپار جوپار 3 ستاره 6 تخته کوير کوپه 6 نفره
یکشنبه 1401/07/17 22:12
103,900 تومانء
جوپار جوپار 3 ستاره 6 تخته کوير کوپه 6 نفره
دوشنبه 1401/07/18 22:12
103,900 تومانء

اطلاعات قطار بافق به محمدیه

سفرهای روزانه :
1عدد
انواع قطارها :
کوپه 6 نفره
مدت سفر :
مسافت
اولین حرکت از مبدأ بافق :
ساعت 22:12
آخرین حرکت از مبدأ بافق :
ساعت 22:12
شلوغ ترین روزها :
خلوت ترین روزها :

قیمت بلیط بافق محمدیه چقدر است؟

۱۰۳٬۹۰۰ تومانء
۶۹٬۲۶۷ تومانء
۳۴٬۶۳۴ تومانء
12 07
13 07
14 07
15 07
16 07
17 07
18 07
28 07

قیمت بلیط قطار بافق محمدیه بر اساس شرکت ریلی

شرکت ریلی سه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبهیکشنبهدوشنبه
بلیط قطار بافق محمدیه جوپار جوپار 1039000103900010390001039000103900010390001039000

میانگین قیمت بلیط قطار بافق محمدیه در هر ماه

۱۰۳٬۹۰۰ تومانء
۶۹٬۲۶۷ تومانء
۳۴٬۶۳۴ تومانء
مهر1401

برنامه حرکت قطار بافق محمدیه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
tickticktickticktickticktick

بلیط قطار بافق محمدیه

شرکت های ریلی در مسیر بافق محمدیه

قطارهای بیشتر از بافق

آیا به بلیط برگشت از بافق به محمدیه نیاز دارید ؟ بلیط قطار محمدیه بافق