بلیط قطار ورامین مشهد

ارزانترین نرخ: پنجشنبه

07/08 جمعه
--
07/09 شنبه
--
07/10 یکشنبه
--
07/11 دوشنبه
۱۴۸ ت
07/12 سه شنبه
--
07/13 چهارشنبه
--
07/14 پنجشنبه
۱۴۸ ت
07/15 جمعه
۱۴۸ ت
07/16 شنبه
--
07/17 یکشنبه
--
07/18 دوشنبه
--
07/19 سه شنبه
--
07/20 چهارشنبه
--
07/21 پنجشنبه
--
07/22 جمعه
--
07/23 شنبه
--
07/24 یکشنبه
--
07/25 دوشنبه
۱۴۸ ت
07/26 سه شنبه
۱۴۸ ت
07/27 چهارشنبه
--
07/28 پنجشنبه
--
07/29 جمعه
--
07/30 شنبه
--
08/01 یکشنبه
--
08/02 دوشنبه
--
08/03 سه شنبه
--
08/04 چهارشنبه
--
08/05 پنجشنبه
--
08/06 جمعه
--
08/07 شنبه
--
1 مسافر arrow-down
seat کوپه عادی arrow-down
GPS
از کجا؟
arrow-toggle
location
به کجا؟
calender
تاریخ رفت

خرید بلیط قطار ورامین مشهد

شرکت ریلی قطار نوع کوپه زمان حرکت مبلغ
رجا رجا 4 ستاره اتوبوسي صبا سالنی
جمعه 1401/07/08 08:36
147,900 تومانء
رجا رجا 4 ستاره اتوبوسي صبا سالنی
یکشنبه 1401/07/10 08:36
147,900 تومانء
رجا رجا 4 ستاره اتوبوسي صبا سالنی
دوشنبه 1401/07/11 08:36
147,900 تومانء
رجا رجا 4 ستاره اتوبوسي صبا سالنی
پنجشنبه 1401/07/14 08:36
147,900 تومانء

اطلاعات قطار ورامین به مشهد

سفرهای روزانه :
2عدد
انواع قطارها :
سالنی
مدت سفر :
9 ساعت
مسافت
873 کیلومتر
اولین حرکت از مبدأ ورامین :
ساعت 08:36
آخرین حرکت از مبدأ ورامین :
ساعت 08:36
شلوغ ترین روزها :
خلوت ترین روزها :

قیمت بلیط ورامین مشهد چقدر است؟

۱۴۷٬۹۰۰ تومانء
۹۸٬۶۰۰ تومانء
۴۹٬۳۰۰ تومانء
01 07
02 07
03 07
04 07
05 07
06 07
07 07
08 07
09 07
10 07
11 07
14 07
15 07
25 07
26 07

قیمت بلیط قطار ورامین مشهد بر اساس شرکت ریلی

شرکت ریلی جمعهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
بلیط قطار ورامین مشهد رجا رجا ---1479000--1479000

میانگین قیمت بلیط قطار ورامین مشهد در هر ماه

۱۴۷٬۹۰۰ تومانء
۹۸٬۶۰۰ تومانء
۴۹٬۳۰۰ تومانء
بهمن1400
اسفند1400
فروردین1401
اردیبهشت1401
خرداد1401
تیر1401
مرداد1401
شهریور1401
مهر1401

برنامه حرکت قطار ورامین مشهد

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ticktickticktickcloseclosetick

بلیط قطار ورامین مشهد

شرکت های ریلی در مسیر ورامین مشهد

قطارهای بیشتر از ورامین

آیا به بلیط برگشت از ورامین به مشهد نیاز دارید ؟ بلیط قطار مشهد ورامین