شرایط ابطال و استرداد بلیط های داخلی هواپیمایی زاگرس

درباره شرایط استرداد بلیط های داخلی ایرلاین زاگرس، لازم است بدانید که :

هر گونه تغییر در پرواز داخلی شامل جریمه بوده و درصد جرایم مشابه شرایط کنسلی می باشد.

 
کلاس B : 
- تا 24 ساعت قبل از پرواز با کسر 20% از بهای بلیط قابل استرداد می باشد و پس از آن با کسر 40% قابل استرداد است. 


کلاس M: 
- تا 24 ساعت قبل از پرواز با کسر 30% از بهای بلیط قابل استرداد می باشد. 
- تا 12 ساعت قبل از پرواز با کسر 40% از بهای بلیط قابل استرداد است. 
- از 12 ساعت قبل از پرواز با کسر 50% از بهای بلیط قابل استرداد است. 


کلاس Q: 
- تا سه روز قبل از پرواز با کسر40% از بهای بلیط قابل استرداد می باشد و پس از آن با کسر 70% قابل استرداد است. 


تبصره : 
مسافر مراجعه نکرده (No Show) : به مسافری اطلاق می شود که به کانتر مراجعه نکرده است و شامل جریمه می باشد. 
مسافر جا مانده ( No Showw ) : به مسافری اطلاق می شود که از خدمات پرواز استفاده نموده ولی به گیت نهایی مراجعه نکرده است و از پرواز جامانده است . لذا به این مسافر هیچگونه مبلغی تعلق نمی گیرد. 
بقیه کلاس ها Non Refundd بوده و شامل قوانین استرداد نمی باشد.