بلیط قطار کاشان بندرعباس

ارزانترین نرخ: شنبه

07/10 یکشنبه
--
07/11 دوشنبه
--
07/12 سه شنبه
--
07/13 چهارشنبه
۱۹۸ ت
07/14 پنجشنبه
--
07/15 جمعه
--
07/16 شنبه
--
07/17 یکشنبه
--
07/18 دوشنبه
--
07/19 سه شنبه
--
07/20 چهارشنبه
--
07/21 پنجشنبه
--
07/22 جمعه
--
07/23 شنبه
--
07/24 یکشنبه
--
07/25 دوشنبه
--
07/26 سه شنبه
--
07/27 چهارشنبه
--
07/28 پنجشنبه
--
07/29 جمعه
--
07/30 شنبه
--
08/01 یکشنبه
--
08/02 دوشنبه
--
08/03 سه شنبه
--
08/04 چهارشنبه
--
08/05 پنجشنبه
--
08/06 جمعه
--
08/07 شنبه
--
08/08 یکشنبه
--
08/09 دوشنبه
--
1 مسافر arrow-down
seat کوپه عادی arrow-down
GPS
از کجا؟
arrow-toggle
location
به کجا؟
calender
تاریخ رفت

خرید بلیط قطار کاشان بندرعباس

شرکت ریلی قطار نوع کوپه زمان حرکت مبلغ
جوپار جوپار 3 ستاره 6 تخته کوير کوپه 6 نفره
یکشنبه 1401/07/10 15:36
197,800 تومانء
جوپار جوپار 3 ستاره 6 تخته کوير کوپه 6 نفره
چهارشنبه 1401/07/13 15:36
197,800 تومانء

اطلاعات قطار کاشان به بندرعباس

سفرهای روزانه :
1عدد
انواع قطارها :
کوپه 6 نفره,کوپه 4 نفره
مدت سفر :
مسافت
اولین حرکت از مبدأ کاشان :
ساعت 15:36
آخرین حرکت از مبدأ کاشان :
ساعت 15:36
شلوغ ترین روزها :
خلوت ترین روزها :

قیمت بلیط کاشان بندرعباس چقدر است؟

۲۵۵٬۶۰۰ تومانء
۱۷۰٬۴۰۰ تومانء
۸۵٬۲۰۰ تومانء
01 07
02 07
03 07
04 07
05 07
06 07
07 07
08 07
09 07
10 07
11 07
12 07
13 07

قیمت بلیط قطار کاشان بندرعباس بر اساس شرکت ریلی

شرکت ریلی یکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
بلیط قطار کاشان بندرعباس جوپار جوپار ---1978000---

میانگین قیمت بلیط قطار کاشان بندرعباس در هر ماه

۲۲۱٬۲۰۰ تومانء
۱۴۷٬۴۶۷ تومانء
۷۳٬۷۳۴ تومانء
اسفند1400
فروردین1401
اردیبهشت1401
خرداد1401
تیر1401
مرداد1401
شهریور1401
مهر1401

برنامه حرکت قطار کاشان بندرعباس

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ticktickticktickclosecloseclose

بلیط قطار کاشان بندرعباس

شرکت های ریلی در مسیر کاشان بندرعباس

قطارهای بیشتر از کاشان

آیا به بلیط برگشت از کاشان به بندرعباس نیاز دارید ؟ بلیط قطار بندرعباس کاشان