شرایط و قوانین استرداد بلیط های سیستمی در پروازهای داخلی

رسپینا 24، در متن و جدول ذیل، اقدام به جمع آوری اطلاعات مفید در زمینه ی قوانین استرداد بلیط های سیستمی نموده است. امیدواریم بتوانیم راهگشای مشتریانمان در این زمینه باشیم و بتوانیم کمکی بزرگ در جهت حل مشکلات کنسلی و استرداد بلیط های سیستمی باشیم.

شرایط و قوانین استرداد بلیط های سیستمی در پروازهای داخلی

رسپینا 24، در متن و جدول ذیل، اقدام به جمع آوری اطلاعات مفید در زمینه ی قوانین استرداد بلیط های سیستمی نموده است. امیدواریم بتوانیم راهگشای مشتریانمان در این زمینه باشیم و بتوانیم کمکی بزرگ در جهت حل مشکلات کنسلی و استرداد بلیط های سیستمی باشیم.

قوانین کنسلی بلیط پروازهای داخلی

توجه: ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود.  بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، 5 دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، رسم سفر مسوولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه کنسلی را بر عهده نمی‌گیرد.

 

جدول استرداد

قوانین ذکر شده برای ایرلاین های ذکر شده در ذیل، معتبر می باشد:

هواپیمای ایران ایر

هواپیمایی ماهان

هواپیمایی آتا

هواپیمایی ایران ایر تور

هواپیمایی تابان

هواپیمایی قشم

هواپیمایی کاسپین

هواپیمایی نفت

هواپیمایی کیش ایر

هواپیمایی معراج